Güncel Yazılar

Wiki Sitesi

Bu wiki sitesinde, sağlık, bilişim ve sağlık bilişimine ilişkin teorik ve uygulamaya dönük birikimimizi, güncel bilgiler ışığında, değişen teknolojiler ve dönüşen iş akışları perspektiflerinden paylaşmayı amaçlıyoruz.

Devamı

Güncel Yazılar

Güncel Yazılar

Küresel teknoloji devrimi, sağlık sistemlerini ve hizmetlerini kökten dönüştürmektedir. Bu blog sitesinde, sağlıkta bilişim uygulamalarına ilişkin güncel uygulama ve yenilikleri paylaşmayı planlıyoruz.

Devamı

Kurslar

Kurslar

Bu kısımda, bugüne kadar çeşitli amaçlarla hazırlanan ve kullanılan sağlık bilişimine ilişkin sunu, yayın ve dokümanlar kurs formatında sistematik hale getirilerek açık şekilde paylaşılacaktır.

Devamı

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System, NHS) hastalarının, genomik tıp alanında elde edilen ilerlemelerden yararlanabilmesine yönelik olarak, 2012 yılının sonlarına doğru 100.000 Genom Projesi başlatılmıştır. 2017 yılında tamamlanması planlanan bu proje sayesinde Birleşik Krallığın genomik tıp uygulama ve araştırma alanında dünya liderliğine yükselmesi hedeflenmektedir. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Bilişsel bilgi işlem (cognıtıve computıng) ve sağlıkta uygulamaları

Bilişsel sistemler, mevcut modellerden bağlamsal bir kavrayış oluşturarak çok miktarda farklı türde verinin değerlendirilmesini ve yorumlanmasını sağlayan, bir yandan süreklilik içerisinde bu verilerden öğrenirken diğer yandan yeni hipotezler üretip, öngörüde bulunabilen ve çok seçenekli tavsiyeler sunabilen sistemlerdir. İnsan-makine işbirliğini daha da geliştirme imkanı veren bilişsel bilgi işlem, veri/bilgi hiyerarşisini anlam düzeyine taşıyarak (infosphere’den cognisphere’e geçiş) dördüncü sanayi devriminde de öncü araçlardan birisi olmaktadır. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı karar süreci veriden hareketli bir perspektife doğru kaymaya başlamaktadır. “Dördüncü sanayi devrimi” başlıklı çalışmamızda da açıkladığımız bu dönüşüme, devasa miktardaki veri toplanmasının (big data) ve çeşitli analitik platformlarla işlenmeye başlanmasının büyük etkisi bulunmaktadır.  Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Dördüncü sanayi devriminin imkan ve yönelimleri doğrultusunda sağlıkta bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişimi çok hızlanmış, kişiye özgü tanı ve tedavi statejilerini destekleyen yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu durum karar verme süreci yanı sıra geliştirilecek/kullanılacak tanı ve tedavi ürünlerini de doğrudan etkilemektedir.  Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Yenilikçi teknolojilere dayalı dördüncü sanayi devrimi sıçramasını gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Söz konusu dönüşüme yönelik çalışmamızın dördüncü kısmında, değişimin sağlıkta araştırma süreçlerine, sağlık çalışanlarının tıbbi karar süreçlerine, ilaç ve malzeme üretimine ve hizmet sunumuna etkisi incelenmektedir. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini küresel ölçekte tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktarda veriyi işleyerek eyleme yönelik doğru bilgiyi otomatik olarak üretip kullanabilmeyi hedefleyen dördüncü sanayi devrimine ilişkin çalışmanın bu yazısında söz konusu dönüşümü mümkün kılacak yenilikçi kavram, paradigma ve teknolojiler kısaca açıklanmaktadır.  Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

“Dördüncü sanayi devrimi” başlıklı çalışmanın ikinci yazısında, söz konusu sıçramayı yakalamak için Almanya, İtalya, Birleşk Krallık ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’de yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verilmekte, ülkelerin yaklaşımı, geliştirdikleri yaklaşım ve araçlar kısaca açıklanmaktadır. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Dördüncü sanayi devrimi (1): Anlamı ve önemi

Dördüncü sanayi devrimi, sanayi 4.0, geleceğin fabrikası, akıllı fabrika, sanayi interneti gibi terimlerle ifade edilen değişim dalgasının sağlıkla ilişkisi ve sağlık alanına etkisini  anlatmak üzere hazırladığımız çalışmayı bir yazı dizisi olarak paylaşıyoruz. İlk yazıda 2016 yılı Dünya Ekonomik Forumu için Klaus Schwab’ın hazırladığı ve Foreign Affairs’da da  yayımlanan çalışma esas alınarak konunun anlam ve önemi açıklanmaya çalışılmaktadır.  Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Institute for Critical Infrastructure Technology‘nin hazırladığı bir rapora göre sağlık sektörü, ABD’de en fazla siber saldırı tehdidinde olan ama en az hazırlıklı olan alan. Ayrıca sağlık kurumları web ve mobil uygulamalardan kaynaklı güvenlik riskleri ile karşı karşıya ve siber saldırıların maruz bırakacağı bu riskleri anlamak  için para ve zaman yatırımı gerekiyor. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, entegre edildiği sistemlerde açıklar oluşturarak güvenlik ihlallerine ve hasta güvenliğine yönelik olumsuzluklara zemin hazırlayabilirler. Bu yazıda, tıbbi cihaz yazılımlarına ilişkin siber güvenlik problemi ve bu yazılımların geliştirme (pazar öncesi) ve kullanma (pazar sonrası) aşamalarına ilişkin güvenlik dokümanları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.