Güvenlik ve mahremiyet

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Tek bir sağlık kaydının değerinin çalıntı bir kredi kartı numarasına göre neredeyse 10 kat daha fazla olması ve sağlık alanındaki fikri hakların…

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, entegre edildiği sistemlerde açıklar oluşturarak güvenlik ihlallerine ve hasta güvenliğine yönelik olumsuzluklara zemin hazırlayabilirler. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food…

Kişiselleştirilmiş / Hassas Tıp Girişimi

Teknolojiye dayalı dönüşüm

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Dördüncü sanayi devriminin sağlık alanındaki yansımalarını tartışılırken; Sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişiminin çok hızlandığı, bu durumun kaliteli sağlık hizmet sunumuna ilişkin karar verme süreci ile geliştirilecek/kullanılacak ürünleri (ilaç,…

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı (knowledge based) karar sürecinin veriden hareketli (data driven) bir perspektife doğru kaymaya başladığını bir önceki yazıda açıklamıştık. Bu yazıda ise sağlıkta devasa…

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Dördüncü sanayi devriminin imkan ve yönelimleri doğrultusunda sağlıkta bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir.…

Robotik

Yeni nesil robotlarda güvenlik sorunları

Yeni nesil robotlarda güvenlik sorunları

Son yıllarda robot uygulamalarına ilgi giderek artıyor. 2008 yılında, dünya genelinde robot sayısının 8.6 milyon olduğu tahmin ediliyordu.…

Sağlıkta nesnelerin interneti ve robotlar

Sağlıkta nesnelerin interneti ve robotlar

Robotik alanındaki gelişmeler, nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) ile yakından ilişkilidir (ayrıntılı bilgi için tıklayınız). IoT gündelik…

  • Elektronik ve kişisel sağlık kaydı
  • Sağlık bilişimi standartları
  • Klinik karar destek
  • Tıbbi görüntüleme bilişimi
  • Halk sağlığı bilişimi

Büyük veri / Veri bilimi

Veri bilimci olmak

Veri bilimci olmak

Büyük veri kavramının ve yeni veri yönetim ihtiyaçlarının öne çıkmasıyla veri bilimciye olan ihtiyaç giderek artmakta. Veri bilimciler, farklı veri türleri arasındaki ilişkileri istatistiksel…

Veri bilimci nasıl olunur? [İnfografik]

Veri bilimci nasıl olunur? [İnfografik]

Çok miktarda ve çok çeşitli verinin çok hızlı şekilde toplanmasını sağlayan mobil ve sensöre dayalı sistemlerle sosyal medyanın yaygın kullanımı, bilgi üretimi ve işlenmesinde kökten bir…

Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlık bilgi sistemlerine dayalı sağlıkta dönüşüm programları, sağlık bakım hizmetlerinde üretilen verilerin çeşitli bilgi sistem ortamlarında depolanması ve raporlanmasını mümkün kılmıştır. Elektronik sağlık kayıt…

Bakım robotları

Yaşlılar için bakım robotları

Yaşlılar için bakım robotları

Japonya, ABD ve Avrupa’da son yıllarda, projeler kapsamında veya piyasaya yönelik ürün olarak çok sayıda yaşlı bakım robotu geliştirilmiştir. Bu çalışmaların temel nedeni düşük doğum hızı ve artan…

Teletıp / Telesağlık

Mobil sağlık

Sağlık kioskları

Tüketici bilişimi

Sosyal medya

Kitlesel kaynak kullanımı