Güncel Yazılar

Wiki Sitesi

Sağlık, Bilişim ve Sağlık Bilişimine ilişkin kapsamlı bilgiler içeren bir sitedir. İçerik çeşitli kavramlar arasında geçişi kolaylaştıracak şekilde wiki formatında yapılandırılmıştır.

Devamı

Güncel Yazılar

Güncel Yazılar

Sağlık Bilişimi alanında yükselen değer ve paradigmalar, yeni teknolojiler, tehditler ve fırsatlar hakkında hazırlanmış güncel yazıları kapsamaktadır.

Devamı

Ders Notları

Ders Notları

Bilişim ve Sağlık Bilişimi alanında hazırlanmış sunu, belge, ders notu, kaynaklar gibi malzemeleri içeren çeşitli dersleri içermektedir.

Devamı

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System, NHS) hastalarının, genomik tıp alanında elde edilen ilerlemelerden yararlanabilmesine yönelik olarak, 2012 yılının sonlarına doğru 100.000 Genom Projesi başlatılmıştır. 2017 yılında tamamlanması planlanan bu proje sayesinde Birleşik Krallığın genomik tıp uygulama ve araştırma alanında dünya liderliğine yükselmesi hedeflenmektedir. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Devamı

Bilişsel bilgi işlem (cognıtıve computıng) ve sağlıkta uygulamaları

Bilişsel sistemler, mevcut modellerden bağlamsal bir kavrayış oluşturarak çok miktarda farklı türde verinin değerlendirilmesini ve yorumlanmasını sağlayan, bir yandan süreklilik içerisinde bu verilerden öğrenirken diğer yandan yeni hipotezler üretip, öngörüde bulunabilen ve çok seçenekli tavsiyeler sunabilen sistemlerdir. İnsan-makine işbirliğini daha da geliştirme imkanı veren bilişsel bilgi işlem, veri/bilgi hiyerarşisini anlam düzeyine taşıyarak (infosphere’den cognisphere’e geçiş) dördüncü sanayi devriminde de öncü araçlardan birisi […]

Devamı

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı karar süreci veriden hareketli bir perspektife doğru kaymaya başlamaktadır. “Dördüncü sanayi devrimi” başlıklı çalışmamızda da açıkladığımız bu dönüşüme, devasa miktardaki veri toplanmasının (big data) ve çeşitli analitik platformlarla işlenmeye başlanmasının büyük etkisi bulunmaktadır.  Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Devamı

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Dördüncü sanayi devriminin imkan ve yönelimleri doğrultusunda sağlıkta bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişimi çok hızlanmış, kişiye özgü tanı ve tedavi statejilerini destekleyen yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu durum karar verme süreci yanı sıra geliştirilecek/kullanılacak […]

Devamı

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Yenilikçi teknolojilere dayalı dördüncü sanayi devrimi sıçramasını gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Söz konusu dönüşüme yönelik çalışmamızın dördüncü kısmında, değişimin sağlıkta araştırma süreçlerine, sağlık çalışanlarının tıbbi karar süreçlerine, ilaç ve malzeme üretimine ve hizmet sunumuna etkisi incelenmektedir. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Devamı

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini küresel ölçekte tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktarda veriyi işleyerek eyleme yönelik doğru bilgiyi otomatik olarak üretip kullanabilmeyi hedefleyen dördüncü sanayi devrimine ilişkin çalışmanın bu yazısında söz konusu dönüşümü mümkün kılacak yenilikçi kavram, paradigma ve teknolojiler kısaca açıklanmaktadır.  Konuyla ilgili blog […]

Devamı

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

“Dördüncü sanayi devrimi” başlıklı çalışmanın ikinci yazısında, söz konusu sıçramayı yakalamak için Almanya, İtalya, Birleşk Krallık ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’de yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verilmekte, ülkelerin yaklaşımı, geliştirdikleri yaklaşım ve araçlar kısaca açıklanmaktadır. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Devamı

Dördüncü sanayi devrimi (1): Anlamı ve önemi

Dördüncü sanayi devrimi, sanayi 4.0, geleceğin fabrikası, akıllı fabrika, sanayi interneti gibi terimlerle ifade edilen değişim dalgasının sağlıkla ilişkisi ve sağlık alanına etkisini  anlatmak üzere hazırladığımız çalışmayı bir yazı dizisi olarak paylaşıyoruz. İlk yazıda 2016 yılı Dünya Ekonomik Forumu için Klaus Schwab’ın hazırladığı ve Foreign Affairs’da da  yayımlanan çalışma esas alınarak konunun anlam ve önemi açıklanmaya çalışılmaktadır.  Konuyla ilgili blog yazısına […]

Devamı

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Institute for Critical Infrastructure Technology‘nin hazırladığı bir rapora göre sağlık sektörü, ABD’de en fazla siber saldırı tehdidinde olan ama en az hazırlıklı olan alan. Ayrıca sağlık kurumları web ve mobil uygulamalardan kaynaklı güvenlik riskleri ile karşı karşıya ve siber saldırıların maruz bırakacağı bu riskleri anlamak  için para ve zaman yatırımı gerekiyor. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Devamı

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, entegre edildiği sistemlerde açıklar oluşturarak güvenlik ihlallerine ve hasta güvenliğine yönelik olumsuzluklara zemin hazırlayabilirler. Bu yazıda, tıbbi cihaz yazılımlarına ilişkin siber güvenlik problemi ve bu yazılımların geliştirme (pazar öncesi) ve kullanma (pazar sonrası) aşamalarına ilişkin güvenlik dokümanları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Konuyla ilgili blog yazısına ulaşmak için linke tıklayınız.

Devamı