ABD’de kamuda mobil sağlık uygulamaları

Obama yönetiminin yayımladığı Open Government Directive ve Digital Government Strategy‘de devlet işlemlerinde katılım, işbirliği ve şeffaflığı arttırmak üzere özellikle mobil telefon uygulamalarına ağırlık verilmesi hedef olarak vurgulanmaktadır. Politik kararlar doğrultusunda, ABD’de kamu birimlerinin müşteriye yönelik en az iki adet mobil uygulamayı destekleme/geliştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sağlık verilerinin toplum için kullanımı

Elektronik sağlık kayıt sistemlerinin giderek benimsenmesi, hasta düzeyinde elektronik sağlık bilgilerinin toplanması ve erişilmesini artarak mümkün kılmaktadır.  Bu bilgiler tıbbi araştırmalar, hastalıkların toplum düzeyinde takibi, tıbbi hizmetlerin kalitesinin ölçümü gibi çok çeşitli maksatlarla kullanılabilir. Ayrıca şirketler bu verileri çok değerli bir pazarlama aracı olarak da görmektedirler. Mesela, bu verilerin analizi ile doktorların hangi ilaçları tercih ettiği belirlenebilmektedir.

Multipl skleroz için e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları

Multipl skleroz için e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları

Multipl skleroz (MS), görsel, duyusal ve motor işlevleri bozan, yorgunluk, koordinasyon, mizaç ve bellek problemlerine yol açan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Genç erişkinlerde en sık kalıcı özür nedenidir ve otoimmün iltihabi bir sorunla başladığı kabul edilmektedir. Dünyada 2.5 milyon civarında MS hastası bulunmaktadır. 

Doktorlar niçin elektronik sağlık kayıt sistemlerini benimserler?

Doktorlar niçin elektronik sağlık kayıt sistemlerini benimserler?

Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, hasta bilgilerinin hizmet sağlayıcılar arasında paylaşılması ve teşvik edici mali düzenlemeler elektronik sağlık kaydı benzeri sağlık bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılmasının arkasındaki en önemli güdüleyici unsurlardır. 

Mobil tele-sağlığa doğru

Sağlık hizmet sunucuları, hastalarıyla sürekli bağlantı kurmalarını sağlayacak iletişim araçlarını giderek benimsemeye başlamışlardır. ABD’de Office of the National Coordinator for Health IT (ONC), 2015 yılının ilk döneminde yayımlanacak sağlık bilişimi interoperabilite yol haritasının Ekim ayı taslağında, “bireylerin kendi elektronik sağlık kayıtlarına rutin olarak erişmesi ve katkı vermesinin sağlanması”nı 2017-2020 yılları hedefleri arasında tanımlamıştır. 

Akıllı telefona uyumlu otoskop: Oto Home

San Francisco konuşlu CellScope adlı şirket, çocuklarda kulak problemlerinin tanısına yönelik akıllı telefon destekli otoskop (kulak muayene aleti) olan Oto Home satışı için ön siparişler almaya başladı. FDA onaylı olan ve 79$  ücretle satılan bu cihaz  doğrudan tüketici odaklı ve 4-6 haftada teslim ediliyor. Aynı firmanın Oto Pro adlı daha gelişmiş ürünü ise ABD’deki hekimlere 299$’dan satılacak.

Sibersuçlular için çekici bir alan: Sağlık

Sibersuçlular için çekici bir alan: Sağlık

Sağlık alanında güvenlik ihlalleri son yıllarda giderek artmaya başlamıştır (Ayrıntılı bilgi için Elektronik sağlık kayıt sistemlerinde güvenlik, Elektronik sağlık verilerinde güvenlik ihlalleri: Kaynak ve sorumluluk ve Sağlık bilgi sistemlerinde küresel güvenlik tehditleri yazılarına bakınız).

Akıllı telefonlarla bulaşıcı hastalıkların tanısı

Ebola salgını dünyada pek çok ülke ve kurumu harekete geçirmiş, bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekteki tehlikesini gündeme taşıyarak bu konuda yapılacak yenilikçi girişimler için de çeşitli fırsatlar sunulmasını sağlamıştır. Bu konuda yenilikçi yaklaşımlardan birisi de akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler kullanılarak bulaşıcı hastalıklarda tanı konulmasına yönelik ürünler geliştirilmesidir. 

Sağlık bilgi sistemlerinde klinik personeli-bilgi sistemci iletişimi

Sağlık bilgi sistemlerinde klinik personeli-bilgi sistemci iletişimi

Bilgi sistemleri temelli sağlık sistemlerinde klinik personeli ve bilgi sistem personelinin birbirinden kopuk ve uzak şekilde çalışması hasta memnuniyeti ve emniyeti açısından büyük bir problem sahasıdır. Bu iki birimin sıkı işbirliği, sorunların önem ve öncelik sırasıyla ele alınmasını ve dolayısıyla kurumun zaman ve para kaynaklarının etkin kullanımını sağlar.

1 2 3 8