Genomik kanser sınıflama sistemi

İnsan genom projesinin tamamlanmasından sonra hastalık-genom ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar hızla artmıştır. Genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik  vs. alanlarda yapılan araştırmalarla, mevcut tanı standartlarının yetersizliği belirginleşmiş, bu konuda son yıllarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ABD’de Institute of Medicine (IOM) tarafından yayımlanan Toward Precision Medicine: Building a Knowledge Network for Biomedical Research and a New Taxonomy of Disease adlı çalışma bu konuda bir yol haritası belirlemek üzere yapılan bir çalışma niteliğindedir.

Son zamanlarda yayımlanan çalışmada da doku kökenli bir sınıflama sistemi yerine genetik ve moleküler kökenli bir sınıflama sistemi ileri sürülmüştür.  Söz konusu çalışmada Kanser Genom Atlası projesinden (Cancer Genome Atlas Project, TCGA) 12 kanser türünden 3.500’den fazla örneğe ilişkin moleküler veri analiz edilmiştir. Araştırmacılar yeni sistemin tedavi sonuçları ve klinik araştırmalara katkı sağlayacağını değerlendirmektedirler.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş