Sağlık ve bilişim

Küresel teknoloji devrimi, sağlık sistemlerini ve hizmetlerini kökten dönüştürmektedir. Sağlık alanında bilgi teknolojisi uygulamaları sadece sağlık bilgi sistemlerinden ibaret değildir.  Sağlıkta bilişim uygulamaları birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli üç alanda incelenebilir. Bunlar;

  • Sağlık bilgi sistemlerinin mevcut iş akışlarını dönüştürerek daha etkili ve verimli bakım sistemleri haline getirmesi,
  • Teletıp, mobil sistemler, sensör teknolojileri vs. kullanılarak yeni sağlık hizmeti sunum modellerinin oluşturulması,
  • Geleneksel hizmet sağlayıcı temelli yaklaşımdan kişiselleştirilmiş tıbba (personalized medicine) doğru paradigma değişimi olarak sınıflanabilir.

Bu web sitesinde, temel olarak yukarıda belirttiğimiz başlıklardaki yeniliklerle, sistematik bazı bilgileri paylaşmayı planlıyoruz.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş