Klinik karar destek sistemleri ve anlamlı kullanım

Klinik karar desteği sağlık bilişiminde anahtar rol oynayan bir işlevdir. Klinik karar destek istemleri ile bakım kalitesi artırılabilir, hata ve yan etkiler azaltılarak sonuçlar iyileştirilebilir, verimlilik yükselirken, maliyetler azalabilir ve hasta ve hizmet sağlayıcıların tatmini artabilir.

ABD’de anlamlı kullanımın artırılmasına yönelik dönüşümde birinci evrede en az bir ve ikinci evrede en az beş karar destek işlemi ile ilaç-ilaç ve ilaç-alerji etkileşiminde karar desteğin devreye alınması zorunlu kılınmıştır.

Her ne kadar, elektronik hasta kayıt sistemi teknolojilerinin hasta bakımı esnasında ilgili yerlerde uyarı oluşturması temel bir sertifikasyon kriteri olarak ileri sürülmüşse de, anlamlı kullanım hedefleri hizmet sağlayıcılara uyarı ekranlarından daha fazlasını yapma konusunda esneklik vermektedir. Hizmet sağlayıcılar kriterleri sağlamak üzere aşağıdaki ve benzeri tip karar destek sistemlerini de devreye alabilirler:

  • Klinik kılavuzlar
  • Duruma özgü test ve talimatlar
  • Odaklanmış hasta rapor ve özetleri
  • Belge şablonları
  • Tanısal destek
  • Bağlamla ilişkili referans bilgisi

Kaynak:

Clinical Decision Support: More than Just ‘Alerts’ Tipsheet Last Updated: July 2014

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş