Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) gelişimi

Sağlık sistemlerinde yeni ödeme modelleri, hizmet sağlayıcıları maliyet etkin çözümler aramaya itmektedir. Bu durum radyologlar açısından klinisyenlerle iletişimin artırılarak gereksiz tetkik istemlerinin azaltmasına karşılık gelmektedir. Bu noktada görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (picture archiving and communication systems, PACS) kritik önem taşımaktadır.

Mevcut haliyle PACS sistemleri temel olarak görüntü paylaşım sistemidir. Çoğunlukla bağımsız olarak inşa edilmişlerdir. Sağlık bilgi sistemleri platformlarıyla ve özellikle klinik bilgi sistemleriyle entegrasyonlarında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, daha güçlü ses tanıma ve eş zamanlı konsültasyon araçları ortaya çıkmaktadır. Zamanla PACS platformlarının sanal konsültasyon imkanı sağlaması mümkün olacaktır.

Ayrıca, artan maliyet baskısı karşısında radyoloji birimlerinin de iş akışlarının da iyileştirilmesi, belki radyolojinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Görsel verinin görüntülenme, paylaşım ve dağıtımının daha verimli yolların bulunması daha az gereksiz tetkik yapılması, duplikasyonların önlenmesi vs. hastanelerde ciddi tasarruf sağlayabileceklerdir.

Son olarak şüphesiz, ölçüm işlevlerinin otomasyonu ve yeni veri işleme yetenekleri radyologların ilave değerler sağlamasında kilit öneme sahiptir. Bu yetenekler görüntü verilerinin sadece radyologlar için değil tüm klinisyenler için anlamlı kılacaktır. Günümüzde bu yetenekler bazı özelleşmiş iş istasyonlarına mahsustur.

Kaynak:

The evolution of PACS

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş