Teletıp teknolojilerine dayalı yeni iş modelleri

Günümüzde sağlık reformları sağlık bilgi teknolojilerinin uygulanması ve benimsenmesine dayanmaktadır. Teletıp, mevcut bilgi sistem teknolojileri ile yararlı çözümler sunmasına rağmen sağlık hizmet sağlayıcıları teletıp uygulamalarının gündelik yaşantıda kullanımı üzerinde çok fazla yoğunlaşmamaktadırlar.

Sağlık reformları bakım kalitesinin artırılırken, maliyetlerin azaltılması hedefine yönelmektedir. Bunu sağlamanın pek çok yolu bulunmaktadır. Yeni geri ödeme modelleri bu yaklaşımların en çok kullanılanlarından birisidir. Maliyet-sonuç ilişkisi açısından yeni geri ödeme modelleri çeşitli öneriler “kaliteli tıbbi bakım” hedefine sadece ödeme modelleri ile ulaşılamayacağı da açıktır.

Teletıp, doğru yer ve zamanda doğru hizmetin, doğru uzmanlıkla  sağlanmasında çok etkin olabilir. Teletıp teknolojilerinin kullanılabileceği pek çok klinik uzmanlık alan bulunmaktadır. Özellikle kronik hastalık bakımında telesağlık yaklaşımları, iş akış süreçlerini de dönüştürerek maliyetlerin önlenmesinde yardımcı olacaktır. Tabi teletıp hizmet yaklaşımlarına uygun geri ödeme modelleri geliştirilmesi de gerekmektedir.

Bir yandan da, teknolojik imkanlara rağmen yeni tıbbi bakım modelleri geliştirilmesindeki gecikmelere ilişkin sorgulanması gereken soru, sağlık sistemleri, hastaneler ve doktorların “sonuca dayalı bakım”  hedefine ulaşmak için teletıp teknolojilerini niçin daha istekle talep etmedikleri olmalıdır.

Kaynak: Kyle Murphy, Will telemedicine help healthcare achieve the triple aim?

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş