Tele-inme uygulamalarının 10 yıllık başarı öyküsü

Son yıllarda, özellikle tele-inme (telestroke) programlarının başarısı konusunda çeşitli değerlendirme sonuçları yayımlanmaktadır. Stroke dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, tele-inme birimleri, özellikle kırsal kesimdeki hastaların sayı ve müdahale hızında artış sağlamıştır. İncelenen tele-inme birimleri Almanya’da 24 saat damar nöroloğuna erişim, beyin görüntüleme değerlendirme imkanı ve gerektiğinde videokonferans ile hasta muayene alt yapısı sunan bölgesel hastanelerdir. 12 bölge hastanesinin nöroloji ve nöroşirurji bölümleri 2003 yılında tele-inme programına katılmıştır. Zamanla rakam artarak 2012 yılında hastane sayısı 15’e, yapılmış konsültasyon sayısı 31.864’e ulaşmıştır. Zamanla, inme yada mini-inme belirtilerei olan hastalardan tele-inme birimi aracılığıyla tedavi edilenlerin oranı %19’dan %78’e çıkmıştır. 

10 yıllık değerlendirme bulguları aşağıda belirtilmiştir. 

  • İskemik (pıhtıya dayalı) inmede doku plazminojen aktivatörü (tPA) ile pıhtı eritme tedavisi %2,6’dan %15,5’e çıkmıştır. 
  • tPA uygulanacak bölge hastanesine hastanın erişim hızı 80 dakikadan 40 dakikaya düşmüştür.
  • İnme belirtileri ortaya çıkması ile tPA tedavisi arasındaki süre 150 dakikadan 120 dakikaya düşmüştür. 
  • Aynı dönemde bölge hastanesinden  inme merkezlerine sevk edilen hasta sayısı %11,5’den %7’ye düşmüştür. 

Ayrıca, University of Pennsylvania School of Medicine’dan araştırmacılar Oregon kökenli bir tele-inme programıyla inmeli hastaların tedaviye erişimlerinin %40 artabildiğini ileri sürmüşlerdir. 

Ek olarak, Penn State Milton S. Hershey Medical Center tele-inme ağı, 2012’den bu yana Central Pennsylvania’da beş ortak ve sonraki altı ayda dahil edilmesi beklenen ilave dört ortakla büyüklüğünü iki kat artırdığını bildirmiştir.

Teletıp uygulamalarında teknoloji, bant genişliği ve hasta-doktor etkileşimi önemlidir. Ancak doğru yapılanma, doğru personel, doğru iş akışı ve protokoller yoksa arzu edilen sonuçlara ulaşmak mümkün olmayacaktır. 

Kaynak: Susan D. Hall, Research touts 10-year success of telestroke units

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş