FBI, sağlık firmalarını bilgisayar korsanlarına karşı uyardı

Çinli bilgisayar korsanları tarafından Community Health Systems Inc.’den Nisan-Haziran 2014 boyunca 4,5 milyon hastaya ait isim ve adres dahil kişisel verileri çalındığı açıklandıktan sonra (ayrıntı için tıklayınız), FBI tarafından ABD sağlık firmaları küresel ölçekteki bilgisayar korsanlığı risk ve tehditlerine karşı uyarılmıştır. 

Sağlıkta 4D baskı teknolojisi

Yeni Frost & Sullivan raporunda 4D baskı teknolojisinin sağlık alanındaki imkanlarına dikkat çekilmektedir. 4D basım teknolojisinin 3D basım teknolojisinden en büyük fark, nesnelerin özellik ve davranışlarının sıcaklık gibi çeşitli harici uyarımlara bağlı olarak değişebilmesidir.

Sağlık verilerinin güvenliğinde rol ve sorumluluklar [İnfografik]

Sağlık bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanmasında hastalara, hizmet sağlayıcılara, yöneticilere, üreticilere, kısaca herkese çeşitli görev ve sorumluluklar düşmektedir. ABD’de “Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC)”  tarafından sağlık bilgi sistemlerinde güvenlik ve mahremiyete ilişkin pek çok  çalışma gerçekleştirilmektedir.

Apple HealthKit: Fırsatlar ve tehditler

Apple HealthKit iphone telefon sensörleriyle Nike, Fitbit, Wahoo ve Withngs gibi üçüncü parti ürünleri birleştirme imkanı sunmaktadır. HealthKit, bir telefonda kolayca okunabilen bir panel ile tüm bu bilgileri gösterebilecektir. Apple ayrıca, aile hekimi ve hastanelerle proaktif olarak sonuçların paylaşılması için, ABD’de Mayo Clinic ve İngiltere’de Cambridge Trust ile çalışmalar yürüttüğünü belirtmektedir.

Giyilebilir mobil cihazlarla sağlık durumu takibi

Giyilebilir sağlık cihazları, teorik olarak, şeker hastalığı gibi sağlık riski taşıyan hastalarda ideal bir takip imkan sağlayabilir. Özellikle parasal imkanı kısıtlı kişiler acil durumlar haricinde bu aygıtlarla hastalıklarını olumlu bir noktada kontrol edebilirler. Muhtemel kullanım alanlarına rağmen giyilebilir mobil cihazların gerçek dünyada kullanımı oldukça azdır. ABD’de halen giyilebilir sağlık cihazlarının toplum sağlığında kullanımına ilişkin politikalar […]