Genomik kanser sınıflama sistemi

Genomik kanser sınıflama sistemi

İnsan genom projesinin tamamlanmasından sonra hastalık-genom ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar hızla artmıştır. Genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik  vs. alanlarda yapılan araştırmalarla, mevcut tanı standartlarının yetersizliği belirginleşmiş, bu konuda son yıllarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Sağlık ve bilişim

Sağlık ve bilişim

Küresel teknoloji devrimi, sağlık sistemlerini ve hizmetlerini kökten dönüştürmektedir. Sağlık alanında bilgi teknolojisi uygulamaları sadece sağlık bilgi sistemlerinden ibaret değildir.  Sağlıkta bilişim uygulamaları birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli üç alanda incelenebilir. Bunlar;