Sağlık bilişimde fırsatlar

Sağlık bilişimi dünyada çok hızlı büyüyen endüstrilerden birisidir. Bu alanda çalışanlar, sağlık bilişimi alanındaki gelişme ve yeniliklere bakarak yeni iş alanları ve iş fırsatlarının doğmasını beklemektedirler. Aşağıda, ABD’de sağlık bilişim alanının ne kadar hızlı şekilde büyüdüğünü gösteren bazı rakamları paylaşıyoruz.

1. 2014 yılında sağlık kurum ve kuruluşlarının %84’ünde bilişim çalışanları bulunmaktadır. 2014 yılında, 3.400 sağlık hizmet sunucuda yapılan bir ankette, bu kurum ve kuruluşların %84’ünde en az bir bilişim çalışanı olduğu belirlenmiştir. Bu oran 2013’deki anket sonuçlarına göre %5 fazladır. Yine ankette bu çalışanların neredeyse %70’inin nitelik gerektiren işlerde yetersiz kaldığı ileri sürülmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında en çok klinik uygulama desteği pozisyonunda bilişim uzmanı aranmaktadır. Sağlık bilişimi alanının büyümesi ile beraber hem bu nitelikli insanların sayısı hem de bunlara duyulacak ihtiyaç daha da artacaktır.

2. Sağlık sektörünün %80’den fazlası bulut teknolojisi kullanmaktadır. Nispeten yeni bir teknoloji olan bulut bilişim, sağlık alanında benimsenmeye başlanmıştır. Fakat bulut teknolojisi ile büyük veri, veri yönetim sistemleri sürekli değişmekte, sektöre, mesela bir hastanenin bulut teknolojisinde yapılandırılması ve çalıştırılması konusunda tıbbi kayıt tutma ve bilişim alanlarında deneyimli personel ihtiyacı artmaktadır.

3. Klinik bilişim pozisyonunda ortalama gelir: 89,000 ABD doları. Klinik bilişim alanında çalışıyorsanız, tüm hastanenin verisini toplamak, bunlardan yararlı veriler elde etmek, hizmet kalitesini artırmak konularında katkı sağlayabilirsiniz.  Teknoloji çağında, veriden bilgiye uzanmak daha önce hiç olmayan şekilde mümkündür. Burada zorluk  elde edilen bilgilerin doktorların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle çevirmektir. Bu önemli pozisyon yıllık ortalama 89.000 ABD doları ile personel almaktadır.

4. Sağlık bilgisinin 10 yılda %22 iş artışı sağlayacağı öngörülmektedir. ABD Department of Labor’s Bureau of Labor Statistics, rakamlarına göre, sağlık bilgisi alanında 2012-2022 yılları arasında %22 iş artışı olacaktır. Bu istatistikte yalnızca sağlık bilgi teknisyenleri referans alınmış, sağlık bilişimi alanında çalışan bilişim teknisyenleri ve sağlık bilişimi eğitimi hesaba katılmamıştır. Sağlık bilişimi alanında kariyer beklentisi olanlar için devasa miktarda ve çeşitlilikte imkanlar bulunmaktadır.

5. Bir sağlık veri birimi 1.3 milyar ABD dolarına satılmıştır. Elektronik sağlık kayıt sistemleri alanında en büyük tedarikçilerden olan Cerner bir bilgi sistemi birimini Siemens AG’den 1.3 milyar ABD dolarına satın almıştır. Cerner bu sistemlerin sağlık kurum ve kuruluşlarına satışından büyük kâr beklemektedir. Yeni elektronik kayıt sistemlerinin devreye alınmasıyla,  hastaneler ve diğer kuruluşlar bu teknolojiyi etkin olarak kullanmak için daha çok sağlık bilişimi uzmanı almaya ihtiyaç duyacaklardır.

Kaynak:

5 Stunning Statistics About the Future of Health Informatic

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş