Elektronik sağlık kayıtlarının hasta güvenliği ve bakım kalitesine etkisi

ABD’de Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC)’nin son raporuna göre elektronik hasta kayıtları, tıbbi bakım sırasında doğabilecek problemlere karşı hasta emniyetini iyileştirmede büyük katkı sağlamaktadır. ONC, ABD’de Department of Health and Human Services (HHS)’nin birimidir. Görevi, sağlık bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik ulusal ölçekte sağlık verisi paylaşımının özendirilmesi için sağlık sisteminin paydaşlarını koordine etmektir. 

Görevi doğrultusunda araştırmalar ve paydaşlara bilgilendirmeler de yapan ONC’nin, Eylül 2014’de yayımlanan bilgilendirme özetinde, 11.000 hekim üzerinde yapılan 2013 National Ambulatory Medical Care Physician Workflow Survey adlı anketin bazı sonuçları paylaşılmaktadır.

Buna göre, elektronik sağlık kayıt sistemi kullanan doktorların yarısı kullandıkları sistemlerin kritik laboratuvar değerlerinde kendilerini uyardığını bildirmektedir.

Elektronik sağlık kayıt sistemi kullanan on doktordan dördü de, sistemden  kronik hastalık bakım kılavuzlarına dayalı uyarılar alabilmekte, bunların %14 kadarı ise sistem tarafından çok fazla uyarı bildirimi yapıldığından bazı şeyleri kaçırabildiklerini ifade etmektedirler.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye özet rapordan erişilebilir.

Kaynak: Marla Durben Hirsch, ONC: EHRs are improving patient safety

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş