Hastalar telesağlık konsültasyonlarını kabul eder mi?

Mayo Clinic’den bir araştırma grubu ortalama 58 yaşındaki 263 hasta üzerinde telefonla gerçekleştirdikleri telefon anketi ile telesağlık hizmetleri ile konsültasyona yönelik algıyı ve gerekçelerini incelemişlerdir. İncelemeye katılan hastaların %84’ü bilgisayar yada akıllı aygıtlara, %75’i genişbant internet hizmetine erişebilmektedir. %38 kendi kendine rahat şekilde video araması yapabilmekte, %57’si sahip oldukları teknolojilerin buna yapabileceğine inanmaktadır. 

Video araması yapma konusunda kendini rahat hissedebilenler telesağlık konsültasyonlarının sağlık profesyonelleri ile yüz yüze görüşmeden daha değerli olabileceğini kabul etmeye eğilimlidirler. Katılımcıların %38 kadarı sağlık profesyonelleri ile çevrim içi görüşme yapmaya çok yatkın iken %28 kadarı biraz yatkındırlar. Kalan %34’i ise yatkın değildir. Daha önce hiç video görüşmesi yapmayan hastalar yeni bir yöntemin yararlarından daha şüphecidirler.

Araştırmacılar telesağlık kullanımında üç temel motivasyon ileri sürmektedirler; hastanın teknolojiyi kullanmadaki rahatlığı, yaşı ve doktorla yüz yüze görüşmek için kat etmesi gereken mesafe. Yüksek düzeyde teknik yatkınlıkları olan ve doktorla arasında uzak mesafe bulunan hastaların telesağlık konsültasyonlarını kabullenmekte oranı daha yüksektir. Yine telesağlık hizmetlerine yatkın olanların yaş ortalaması 55.4 iken, olmayanların ortalaması 64.1 ‘dir.

Sonuç olarak, uygun teknolojik altyapı, iş akış süreçlerinin tanımlanması ve geri ödeme şemalarına dahil edilmesi sağlandığında ve bireyler teknoloji kullanımı konusunda özendirildiğinde telesağlık hizmetleri sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş