Kronik hastalık yönetiminde teletıp uygulamaları ve yararları

Kronik hastalık yönetiminde teletıp uygulamalarının pek çok kullanım alanı mevcuttur. Telemedicine and e-Health adlı dergide yayımlanan bir incelemede, üç kronik hastalıkta (konjestif kalp hastalığı, inme ve obstrüktif akciğer hastalığı) teletıp uygulamalarının yararları; maliyet, bakım kalitesi ve tıbbi bakıma erişim yönlerinden analiz edilmektedir.

Bu kronik hastalıkların her biri için farklı telesağlık yaklaşımı gerekmektedir. Konjestif kalp hastalığında uzun dönemli uzaktan takip desteği hastalık yönetimini daha etkin ve verimli kılmaktadır. Tele-inme optimal tedaviye yönelik ciddi katkı sağlamaktadır. 10 yıllık bir değerlendirmede (ayrıntı için tıklayınız) tele-inme birimlerinin kırsal kesimdeki hastaların tedavisine hem hız hem de hizmete erişen hasta sayısı olarak katkı sağladığı ileri sürülmüştür.  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında telespirometre ile akciğer fonksiyon ölçümü ve sağlık hizmet sağlayıcı ile göğüs hastalıkları uzmanı arasında telekonsültasyon yapılması en uygun tedavinin uygulanması için katkı sağlamaktadır.

İncelemenin yazarları, yukarıdaki örneklerle tüm hastalıklarda standart teletıp uygulamaları oluşturma  yaklaşımının makul olmadığını ifade etmektedirler. Yazarlara göre teletıp hizmetleri hastanelere yeniden başvuru oranlarını, hastanede kalma sürelerini ve mortalite oranını azaltmıştır. Teletıp kullanımı ayrıca hastaların sağlık durumlarına ilişkin olarak daha çok katılımlarını ve sorumluluk almalarını da sağlamaktadır.

Kaynak: Katie Dvorak, Telemedicine beneficial in management of chronic diseases, lowering costs.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş