Yeni sağlık hizmetleri: Teknolojiden fazlası

Sağlığın bilgi sistemlerine dayalı dönüşümü, basit olarak yeni donanım ve sistemlerin alınması ve kullanılmasının ötesinde, teori ve uygulamaya yaptığı etkileri ile sağlık alanında organizasyon, kültür, ilişkiler, güç dengeleri, iş akış ve modelleri gibi pek çok alanda kökten değişikliklere yol açan bir süreçtir. Bu süreçte sağlık bilişim firmaları ve sağlık hizmet tüketicileri açısından göz önünde tutulması gereken konular bulunmaktadır. 

Sağlık bilişim firmaları açısından beş önemli alana yoğunlaşılması gerekir:

  • Hasta verisi: Hastalar arasında kendi sağlık verilerini yönetme konusunda artan bir ilgi mevcuttur. Samsung bu maksatla yakın zamanlarda bir akıllı saat piyasaya sürmüştür. Apple’ında aynı konuda uğraştığı söylenmektedir. Gelecekte giyilebilir takip cihazlarının büyük rol oynayacağını söyleyebiliriz. Bunların kullanımı için hastaların sorumluluk alma eğilimi göstermesi ve kendi verilerine erişebilmesi gerekmektedir.
  • Gelişmiş web siteleri: Hastaneler ve sigorta şirketleri daha etkileşimli web siteleri oluşturmak için bilişim firmaları ile beraber çalışmalıdırlar. ABD’de çoğu hastane web sitesi randevu verme işlevi bile içermemektedir. Hasta deneyimini dönüştürmeye odaklanan günümüz ortamında, statik web sitelerinin tam işlevli müşteri deneyim siteleri haline getirilmesi sağlık organizasyonlarının birinci önceliği olmalıdır.
  • Güncel teknolojilere uygun müşteri ilişkileri yönetim sistemleri: Sağlık hizmet sunucuları için geliştirilen hasta kayıt sistemleri özellikle farklı birimler tarafından girilmiş hasta verilerine doğru ve zamanında erişim için daha etkin ve kullanışlı olarak tasarlanmalıdır.
  • Gerçek zamanlı ödeme: Günümüzde ABD’de verilen bir hizmetin işlenerek geri ödemesi 90-180 gün içinde yapılabilmektedir. Eş zamanlı geri ödeme sistemleri  sağlık hizmet sağlayıcılarının finansal risklerini azaltacaktır.
  • Tıbbi yenilikler: Yakın zamanlarda özellikle büyük veri uygulamalarının da artışı ile tedavi ve kanıta dayalı tıbbi uygulamalarda yenilikler  artacaktır. Ancak çoğu sağlık organizasyonu bu konuda çok ilerleme kat edememektedir.

Sağlık hizmet tüketicilerinin verilerinin elde edilmesi, analizi ve depolanması açısından dört boyuta dikkat edilmelidir:

  • Veriye erişim kolaylaştırılmalıdır: Sağlık sunucuları arasında hasta verisi paylaşımı ulusal bilgi sistem alt yapısı ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca hastaların giyilebilir aygıtlarından (Fitbit, Smartwatch, vs), sosyal medyadan ve web sitelerinden sağlık verileri alınabilir. Burada önemli olan nokta sistemlerimizin tüm bu verileri nasıl değerlendireceği ve bunlarla tüketicilere nasıl yardımcı olabileceğidir.
  • Veri depolama: Farklı kaynaklardan gelen çok miktarda verinin depolanması büyük bir meydan okumadır. Organizasyonlar bu verilerin korunmasına ve emniyetinin sağlanmasına odaklanmalıdır.
  • Veri analizi : Veriyi toplayıp depolamaya karar verdikten sonra, bundan fayda elde etmeye odaklanmamız gerekir. Henüz çok az sayıda organizasyon bunu gerçekleştirmektedir ve toplanan onca veriden yararlanılmaması, anlamlı bilgiler üretilmemesi artan bir hoşnutsuzluğa yol açmaktadır.
  • Davranışsal değişiklik: Veri toplanmadan ve faydası görülmeden tüketicide davranış değişikliği sağlamak mümkün olmaz. Tüketiciler verilerine dayalı olarak davranış değişikliği için yönlendirilmelidirler.

Çağımız sağlıkta hasta merkezlilik çağıdır. Ancak tıbbi hizmet ekosisteminin kat etmesi gereken çok mesafe vardır. Sağlık bilişimi alanındaki herkesin bireysel olarak yenilikçi düşünme ve daha iyi bir hizmet için fikirler üretme sorumluluğu bulunmaktadır.

KAYNAKLAR:

1. Baskar Mohan, The patient-centricity era: 5 areas healthcare orgs need to focus on

2. Baskar Mohan, The patient-centricity era: 4 keys to improving consumer experience

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş