Çok boyutlu verilere dayalı maliyet modelleri

Her ne kadar sağlık bilgi sistemleri genelde sadece veri kayıt ve depolama sistemleri olarak kullanılsa da önemli olan elde edilen verilerden analitik yöntemlerle uygulanabilir ve eyleme yönelik bilgiler üretmek ve hayata geçirmektir. Bunun en çarpıcı örnekleri mali yönetim alanında öne çıkmaktadır. Hastaneler sağlık harcamalarının en büyük bileşeni tıbbi bakım maliyeti olduğundan çoğunlukla bu soruna odaklanmaktadır. Ancak hastane giderlerini incelerken toplam maliyete etki eden doğrudan ve dolaylı harcamalardır. Toplam tıbbi bakım maliyeti nasıl anlaşılabilir ve bu konuda bilgi teknolojilerinin nasıl bir katkısı olabilir?

ABD’de Perficient High-Performance Costing Expressway adında, hasta, hizmet ve işleme göre tüm maliyet yükünü şeffaf şekilde ortaya koymayı sağlayan bir teknoloji geliştirilmiştir. Yıllardır bakım maliyetini hesaplamada çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Günümüzde ise tıbbi bakım giderlerinde kontrol sağlamak için bu yöntemleri dönüştürmek, idari, klinik ve mâli verileri kullanmak çok önem kazanmıştır. Çok boyutlu verileri kârlılık için kullanacak şeffaf maliyet modelleri oluşturmak tıbbi bakım maliyetlerini düşürmede anahtar konumundadır.

Veriden hareketle karar vermede organizasyonların kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve cevap verilmesi gerekir.   Bu değişim mâli yönetim birimlerinin toplu veriye dayalı geleneksel bakışını, hastane verilerine değer temelli bakış ile değiştirmesi durumunda mümkün olur. Bu yaklaşım değişkenler ve maliyetin değişimi konusunda daha çok görünürlük sağlar ve anahtar performans indikatörlerine yönelik daha çok şeffaflık sağlar.

Kalite/maliyet/değer eşitliği, girdi, emek, üretkenlik veya klinik etkililiğin değerlendirilmesi için  sahip olduğu verilerin farkında olan bir organizasyonda anlamlıdır. Bu durum, doğru ürünün doğru yerde olmasından öte, kullanılan kaynaklar ve ortaya konulan yaklaşımlara ilişkin klinik kanıtları da içeren daha büyük bir perspektif gerektirir. Unutulmamalıdır ki, veri tek başına bir şirketi başarılı yapmaz, organizasyonlar bilgiyi eyleme dönüştürmeli, yararlı, uygun ve uygulanabilir olan süzmelidir. Veriyi karar dönüştürebilen ve zamanında ve doğru analizin gücünü kullanan organizasyonlar rekabette önde olabilirler.

Kaynak: High-Performance Costing Expressway

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş