Hasta üretimi sağlık verileri

Hasta üretimi sağlık verileri (patient-generated health data, PGHD), hasta, aile üyeleri yada diğer bakıcıları tarafından hastadan alınan, kaydedilen yada toplanan sağlık problemlerine ilişkin verilerdir. PGHD tıbbi öykü, tedaviler, biyometrik veriler, belirtiler, bireysel tercihler gibi verileri içerebilir. PGHD, klinikte hizmet sağlayan birim ve personel tarafından üretilen sağlık verilerinden iki noktada farklıdır. Öncelikle veriyi toplamak ve kaydetmekten hizmet sağlayıcılar değil hastanın kendisi sorumludur. Ayrıca bu verilerin sağlık hizmet sağlayıcıları ile paylaşımında hastalar karar verici konumundadır.

PGHD kavramı özellikle sağlık durumunu takip etmeye yarayan teknolojilerin gelişimi, basitleşmesi ve ucuzlaması ile öne çıkmaya başlayan kavramlardan birisidir.  Örnek olarak evde tıbbi bakım donanımı yada mobil uygulamalar kullanılarak ağırlık, oksijen saturasyonu, kan şeker düzeyi, kan basıncı, kalp hızı, astma tedavi uyumu, kan glukoz düzeyi, egzersiz yada diyet takibi ile PGHD elde edilebilir.

PGHD kullanımı ile klinik verilerdeki boşluklar doldurulabilir ve hastanın sağlık durumuna ilişkin büyük resim elde edilebilir. PGHD, tıbbi ziyaretler arasında hastanın nasıl olduğu konusunda bilgi sağlar, belli bir zamanda değil sürekli veri toplanmasına yardımcı olur, önleyici ve kronik bakım yönetiminde  önemli bilgiler verir. PGHD tıbbi bakıma yönelik önemli veri elde edilmesine fırsat verirken, maliyetlerin azaltılması, bakım kalitesi, koordinasyon ve hasta güvenliği açısından da ciddi potansiyele sahiptir. Artan sayıdaki akıllı telefonlar, mobil uygulamalar ve uzaktan kontrol aygıtları, elektronik sağlık kayıt sistemleri, hasta portalleri ve güvenli mesajlaşma  ile birleştirildiğinde hasta-doktor ilişki ve etkileşiminde de yeni imkanlar sağlayacaktır.

Kaynak: Patient-Generated Health Data

 

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş