Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Sağlığın sessiz ortağı olarak da ifade edilen sağlık bilgi teknolojileri hastalar tarafından fark edilmese de sağlık sisteminin kritik önem taşıyan bir parçasıdır. Sağlık bilişiminin sürekli ve hızlı şekilde gelişen uzun bir geçmişi vardır ve bu alan pazara dönüşmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, yıllarca sağlık bilgi sistemlerinde toplanan ve depolanan verinin klinik karar destek sistemleri aracılığıyla klinik süreçte değerlendirilmesinde bizleri çok ileri bir noktaya taşıyabilir.

Geleneksel elektronik sağlık kayıt sistemlerinin arayüzleri ve iş akışları ile zihnimizin sürekli değişen iş akışına uyumlu değildir. Bu sistemler daha çok hasta bilgi depoları şeklinde hizmet etmektedirler ve klinisyenler doğrudan hastaya odaklanmak yerine, dikkat ve zamanlarını hasta ve bilgisayar arasında bölüştürmek zorunda kalmaktadırlar. Günümüzde klinik iş akışlarını destekleyen teknolojiler norm haline gelmeye başlamıştır. Hala büyüme döneminde olan mobil sağlık da bireyselleştirilmiş klinik  iş akışını destekleyecek şekilde gelişmektedir. Ayrıca hastaları kendi verileri ile güçlendirerek ve şüphe duydukları zaman kendi bakım ekiplerine ulaşmalarını sağlayarak sürece dahil etmektedirler.

Sağlık sistemleri ve hastaneler bu uygulamaların değerini  görmeye başlamış ve bu teknolojileri kullanarak tedavi sonuçlarını iyileştirme yönünde yeni alışkanlıklar ve stratejiler geliştirmeye başlamışlardır:

  • Hastane ortamında akıllı telefon kullanımına giderek daha fazla izin verilmeye başlanmıştır.
  • Sağlık alanında mobil sistemler daha fazla kullanılır olmuştur. Özellikle diğer endüstrilerde edinilen deneyimler sağlık için adeta örnek olgular olarak hizmet etmektedir. Hala güvenlik kaygıları çok olsa da bu alanda talep  baskısı artmaktadır.
  • Mobil stratejilerin uygulanması hasta bilgisine daha kolay erişim demektir. Klinisyenler hasta başında hasta verişine erişebilir ve eş zamanlı olarak bu verileri paylaşabilir. Bu iş akışı farklı veri kaynaklarına erişmede gereken süreci azaltırken hastaya ayrılan zamanı artıracak ve dolayısıyla verimliliği yükseltecektir.
  • Sağlık bakımı, tıbbi kuruma başvurudaki iyilik durumundan çok genel iyiliğe giderek  daha fazla vurgu yapmaya başlamıştır. Bu değişim klinisyenleri farklı kaynaklardan elde ettikleri verileri kullanarak bakım sürekliliğini sağlama ve hastayı daha doğru ve bütünüyle anlama konusunda cesaretlendirmektedir.

Sağlık bilişimi ve mobil sağlık doğru veriye doğru zamanda erişimi, veriye dayalı değerlendirme ve tedavi kararları vermeyi kolaylaştırmaktadır. Benzeri pek çok aracı sağlayarak, hastaları kendi durumlarını takip edebilme ve gereken zamanlarda kendi bakım ekiplerine erişme konusunda güçlendirmektedir. Bu şekilde de gerçek anlamda hasta merkezli uygulamaya imkan sağlamaktadır. Geleceğin sağlık bilişiminde, bakım sürekliliği içerisinde farklı kaynaklardan gelen hasta verileri bütünleştirilecek ve klinisyenlerin değere dayalı olgu ayrımı yapabilmeleri sağlanacaktır. Bu karar destek araçları hastaların konumdan bağımsız ve proaktif takibini sağlayacak, potansiyel tehditlerde hasta ve bakım ekibini uyaracak, uygun tıbbi bakım düzeyinde hastaya tedavi verilmesini sağlayacaktır. Şu anda bu sürecin henüz ilk aşamalarına tanıklık etmekteyiz.

Kaynak: 

Eric Venn-Watson MD, MBA, The Evolution of Health IT

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş