Geleceğin tıbbını şekillendiren teknolojik eğilimler

Geleceğin tıbbını şekillendiren teknolojik eğilimler

Günümüzde küresel teknoloji devrimi tıp ve sağlık alanında devasa bir dönüşümü tetiklemektedir. Tıbbi gelecek bilimci Dr. Bertalan Meskó,  The Guide to the Future of Medicine: Technology and the Human Touch  adlı kitabında geleceğin tıp ve sağlık alanını şekillendireceğine inandığı eğilimleri tanımlamıştır. Meskó’nun öngörüleri günümüzde devam eden kavramlar ve yakın gelecekte etkisi ortaya çıkacak olanlar olmak üzere kabaca […]

Moda 2.0: Akıllı elbiseler

Günlük elbiselerle elektronik sensörleri birleştiren tüketici giyilebilir teknolojisinde Apple Watch, Google Glass, ve Fitbit öncü konumdadır. Saatler ve gözlükler başlangıç aşamasındayken, gömlek, çorap ve diğer elbiseler yada aksesuarlar kişisel veri toplama, analiz ve kullanımına yönelik olarak yeniden tasarlanmaktadır.

Giyilebilir teknoloji: Akıllı moda [İnfografik]

Tarihçesi 1975 yılında hesap makineli saatlere dayandırılan giyilebilir ürünlere talep günümüzde çok hızlı şekilde artmaktadır. Yalnızca 2014 yılının ilk yarısında akıllı bant (smartband) pazarında %684 büyüme gerçekleşmiştir. En popüler giyilebilir ürünler fiziksel aktivite bantları (fitness band) (%61) ve akıllı saatlerdir (%45).

Mobil sağlık teknolojileri ve yaygınlaşma yönelimleri

Mobil sağlık hizmetlerinde yaygınlaşma eğilimini artıran en önemli unsur hastane ortamı dışında da hastalara müdahale şansının elde edilmesi ve buna bağlı olarak maliyetlerin azalmasıdır. Mobil sağlık teknolojilerinde önceliği alan fiziksel aktivite ve iyilik halini değerlendirmeye yönelik uygulamalar sadece temel bazı motivasyonel araçlara dayanan 2 milyar dolarlık bir endüstri oluşturmuştur.

Teletıp robotları

Teletıp robotları

Nashua-New Hampshire’da konuşlu VGo Communications, Inc. sağlık, eğitim ve çalışma ortamları için robot çözümleri geliştirmektedir. Söz konusu firma Dartmouth College futbol oyunlarına yönelik teletıp robotu geliştirmek üzere çalışmaktadır. 20 Eylül tarihinde başlayan programda geliştirilecek robot, uzaktan beyin sarsıntısı (tele-concussion) değerlendirme pilot projesinin bir parçasıdır.

Bulaşıcı hastalıklarla savaşta büyük veri, mobil teknolojiler ve bulut bilişim

Bulaşıcı hastalıklarla savaşta büyük veri, mobil teknolojiler ve bulut bilişim

Halk sağlığı bilişiminin önemli bir parçası da bilgi teknolojilerinin salgın hastalıkların erken tespiti ve önlenmesinde kullanımıdır. Özellikle son yıllarda çeşitli salgın hastalıkların önceden belirlenmesi ve takibinde bilgi sistemlerinin kazandırdığı yeteneklerden geniş ölçüde yararlanılmaya başlanmıştır. IBM Batı Afrika’daki Ebola salgınının kontrol altına alınması için veri analitiği, mobilite ve bulut bilişim teknolojileri kullandığını bildirmiştir.

İbn-i Sina ve kişiselleştirilmiş tıp

Avicenna’s Medicine — A New translation of the 11th-Century Canon with Practical Applications for Integrative Health Care adlı kitap Temmuz 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Kitabın yazarları Mones Abu-Asab (PhD, National Institutes of Health’de kıdemli bilim adamı), Hakima Amri (Doç.Dr. Biyokimya , Hücresel ve Moleküler Biyoloji Bölümü),

Yaşlı bakımında robot ve bilgi teknolojilerinin kullanımı

Yaşlı bakımında robot ve bilgi teknolojilerinin kullanımı

2060 yılına doğru, Avrupa nüfusunun 1/3 kadarının 65 yaş ve üzeri olması, çalışan/çalışmayan nüfus oranının ise 4:1’den 2:1’e çıkması beklenmekte (ayrıntı için The 2012 Ageing Report). Avrupa Birliği’nde 2020 yılına doğru sağlık ve sosyal bakım alanında 2 milyon ilave çalışan ihtiyacı ortaya çıkacağı,  2010-2060 yılları arasında emekli maaşları, tıbbi bakım, uzun dönemli hasta bakımı, işsizlik ödemeleri […]