Doktorlar niçin elektronik sağlık kayıt sistemlerini benimserler?

Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, hasta bilgilerinin hizmet sağlayıcılar arasında paylaşılması ve teşvik edici mali düzenlemeler elektronik sağlık kaydı benzeri sağlık bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılmasının arkasındaki en önemli güdüleyici unsurlardır. Söz konusu çalışma, hekimlerin elektronik sağlık kayıtlarını benimseme nedenlerini ve bunun mali teşviklerle bağlantısını incelemektedir. Veriler, 2013 yılı 2013 National Ambulatory Medical Care Survey’den alınmıştır.

Çalışmada, HITECH yasası Medicare and Medicaid EHR Incentive Programlarının (anlamlı kullanım) ve sertifikalı elektronik sağlık kaydı teknolojisi kullanımını içeren ödeme stratejilerinin önemini göstermektedir. Güncel sonuçlar, doktorların sağlık bilişim araçlarını kullanmaya karar vermede mali ceza ve özendiricilerin rolünün 2009 yılında çıkarılan HITECH yasasından önce %23 kadar iken günümüzde %62’ye yükseldiğini göstermektedir.

Daha önce elektronik sağlık kayıt sistemi kullanmayan doktorların motivasyon faktörleri arasında, elektronik sağlık kayıt sistemlerinin devreye alınması sırasında teknik yardım sağlanması, uzmanlık sertifikasyon gereksinimi olması,  elektronik veri paylaşım imkanı sağlaması, sistemi kullanan diğer güvenilir uzmanların etkisi, elektronik sağlık kayıt sistemi seçilmesinde yardımcı olunması, sertifikalı elektronik sağlık kayıt sistemi mevcut olması gibi nedenler sayılmıştır. Burada dikkati çeken bir husus da, HITECH yasası çıktıktan sonra elektronik sağlık kayıt sistemini benimsemeye başlayan doktorların yaklaşık %40 kadarının, kronik hasta yönetiminin önemli bir bileşeni olan veri paylaşımının temel güdüleyicilerden birisi olduğunu vurgulamasıdır.

Kaynak:

1. Clinical Information Exchange and Financial Incentives Top Reasons for EHR adoption

2. Dawn Heisey-Grove, Vaishali Patel. Physician Motivations for Adoption of Electronic Health Records. ONC Data Brief, No. 21, December 2014.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş