PACS sistemlerinde öne çıkan işlevler

HIMSS Analytics  2014 Imaging Solution Study‘ye göre, ABD’de Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (Picture Archiving and Communication Systems, PACS) pazarı nispeten doygunluğa ulaşmış olsa da görüntü yönetimi ve dağıtımı alanında ilave işlevler geliştirilmesine yönelik yeni talepler mevcut.

Yeni bir PACS sistemi almayı planlayanlar üzerinde yapılan bir ankette, katılımcıların %68 kadarının esas olarak mevcut sistemlerini değiştirmek yada güncellemek  istedikleri, bu kapsamda kurumsal görüntüleme işlevlerine önem verdikleri ortaya çıkıyor. Artık görüntülerin birimler arasında değil tüm organizasyonda paylaşımı önem taşımakta. Frost & Sullivan tarafından yapılan başka bir analizde de göre ABD görüntüleme bilişimi pazarında artık doygunluğa ulaşmış PACS segmentinin yavaş şekilde büyüdüğü, buna karşın kurumsal tıbbi görüntüleyicilerin tıbbi görüntüleme ekosistemindeki yerlerini daha da sağlamlaştırdıkları ileri sürülmüştü. HIMSS anketinde de katılımcıların yaklaşık yarısı kurumsal görüntüleme sistemi kullandıklarını belirtiyorlar.

Başka bir önemli alan da tıbbi görüntülere ulaşmada mobil teknolojilerin artan kullanımı üzerine. Ankete göre halihazırda katılımcıların %8,2 kadarı akıllı telefonlarla, %17,2 si tabletlerle tıbbi görüntülere erişirken, iki yıl içerisinde bu rakamların sırasıyla %35 ve %38,8’e ulaşması bekleniyor.

Son olarak da tıbbi görüntüler giderek elektronik sağlık kayıtları ile bütünleşik hale getiriliyor ve görüntü verisi de tutan elektronik sağlık kayıtları oluşturuluyor.

Yakın gelecekte görüntü dahil çok farklı veri tipleri ile entegre, mobil teknolojilerle erişimi destekleyen, sağlık kurumlarında üretilen veriler yanı sıra hasta üretimi sağlık verilerini de içeren ve veri analitikleri ile veriye dayalı karar desteği sağlayan entegre kişisel/elektronik sağlık kayıtları dönemine erişilebileceği görünüyor.

Kaynaklar:

1. Mike Bassett, Providers want more functionality in PACS systems. Yayım tarihi: 13.12.2014.

2. HIMSS Analytics Releases 2014 Imaging Technology Study, Chicago, December 2, 2014.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş