Yeni nesil robotlarda güvenlik sorunları

Yeni nesil robotlarda güvenlik sorunları

Son yıllarda robot uygulamalarına ilgi giderek artıyor. 2008 yılında, dünya genelinde robot sayısının 8.6 milyon olduğu tahmin ediliyordu. Çeşitli değerlendirmelerde, robotlara ilişkin olarak 1970’li yıllardaki kişisel bilgisayar dönemine benzer bir geçişin yaşandığı, robot uygulamalarının giderek artarak birkaç on yıl içinde birkaç milyara ulaşacağı ifade edilmekte.

Sağlıkta paradigma değişimi: İyilik halini değerlendirmek

Sağlıkta paradigma değişimi: İyilik halini değerlendirmek

Küresel teknoloji devrimi, sağlık sistemlerini ve hizmetlerini kökten dönüştürüyor. Sağlık alanında bilgi teknolojisi uygulamaları sadece sağlık bilgi sistemlerinin kurulumu ve kullanımından ibaret değildir.  En genel çerçevede sağlıkta bilişim uygulamaları birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli üç alanda incelenebilir.

Veri bilimci olmak

Veri bilimci olmak

Büyük veri kavramının ve yeni veri yönetim ihtiyaçlarının öne çıkmasıyla veri bilimciye olan ihtiyaç giderek artmakta. Veri bilimciler, farklı veri türleri arasındaki ilişkileri istatistiksel yöntemler ve deneysel tasarım teknikleri ile modelleyerek ortaya koymaktalar. Veri bilimini kullanan kurumlar ve şirketler maliyetleri düşürürken, yeni pazar imkanları belirleyerek rekabet avantajı sağlayabilmekte. 

Sağlıkta teknolojiye dayalı dönüşüm: Bugün ve gelecek

Sağlıkta teknolojiye dayalı dönüşüm: Bugün ve gelecek

2015 Connected Patient raporuna göre, internete bağlı olarak uzaktan tıbbi bakımı hedefleyen ürün ve teknolojiler ile bunların gündelik yaşantıda uygulanması arasında ciddi boşluklar mevcut. Mobil donanım ve uygulamalar, giyilebilir aygıtlar, 3D yazıcı, telesağlık ve yeni nesil tanı aygıtları gibi yenilikçi teknolojilerin gerçek hayatta karşılığı henüz beklendiği kadar değil. 

Sağlıkta nesnelerin interneti ve robotlar

Sağlıkta nesnelerin interneti ve robotlar

Robotik alanındaki gelişmeler, nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) ile yakından ilişkilidir (ayrıntılı bilgi için tıklayınız). IoT gündelik yaşantımızdaki her türlü nesnenin (telefonlar, arabalar, ev aygıtları, elbiseler hatta gıdalar) akıllı yongalarla kablosuz olarak bağlandığı, veri toplanabilen ve paylaşılabilen bir dünyaya karşılık gelmektedir.