Veri bilimci olmak

Büyük veri kavramının ve yeni veri yönetim ihtiyaçlarının öne çıkmasıyla veri bilimciye olan ihtiyaç giderek artmakta. Veri bilimciler, farklı veri türleri arasındaki ilişkileri istatistiksel yöntemler ve deneysel tasarım teknikleri ile modelleyerek ortaya koymaktalar. Veri bilimini kullanan kurumlar ve şirketler maliyetleri düşürürken, yeni pazar imkanları belirleyerek rekabet avantajı sağlayabilmekte. 

Peki veri bilimciler ne yapıyor?

  • Farklı veri türleri arasındaki ilişki ve örüntüleri değerlendirerek verileri bütünleştiriyor,
  • Veri analiz sonuçlarına yönelik görseller oluşturuyor,
  • İstatistiksel analiz yoluyla belirlediği ilişkilere yönelik eylem tarzlarını belirliyor ve öneriyor,
  • Analizler yapıyor ve sonuçları yorumluyor,
  • İstatistiksel, kalitatif ve kantitatif teknikler ile problem çözmeye yönelik yaklaşımlar belirliyor.

Veri bilimcilerin sahip olmaları gereken çeşitli yetenekler var. üzerinde çalışılacak alana yönelik bilgi yanı sıra Python, R analizi, C++, Java, Hadoop ve HBase gibi teknik bilgiler de gerekiyor. Ayrıca yenilikçilik, görselleme yetenekleri, istatistik, matematik, problem çözme, profesyonel merak ve iletişim becerileri de aranıyor (ilave bilgiler için tıklayınız).

Veri bilimi alanında çalışanların doktora ve yüksek lisans gibi lisansüstü dereceleri çoğunlukla mevcut oluyor. Veri bilimciler özellikle mühendislik, uygulamalı matematik, bilgisayar, istatistik, fizik, ekonometrik gibi alanlardan çıkıyor.

Veri bilimcilerin üzerinde çalışılan alan ve yeteneklere göre farklı düzeylerde gelirleri olabiliyor. Yıllık olarak ortalama, ABD’de 95.000 dolar, Birleşik Krallık’ta 40.000 pound, Avustralya’da 200.000 Avustralya doları alınabiliyor.

Çoğu zaman veri analistliği veri bilimci için uygun bir giriş noktasıdır. Kıdemsiz veri bilimci olarak kabul edilebilecek veri analistleri aslında aşağı yukarı aynı işleri yapıyorlar. Ama farkları veri bilimciden daha nitelikli, gelişmiş ve özelleşmiş veri analiz yetenekleri beklenmesi.

Veri bilimci ihtiyacı olan şirketler iki alternatif seçeneğe sahipler; kendi ekiplerini kurabilir yada veri bilimciye yönelik ihtiyaçlarını çeşitli şirketler üzerinden hizmet alımı ile karşılayabilirler. Gelişmiş ülkelerde bu konuda hizmet veren şirketler artmakta. Yine de halihazırda ihtiyaca göre yetersiz sayıda veri bilimci mevcut.

Kaynak:

Research Optimus. How to Become a Data Scientist? Yayım Tarihi: 02 Haziran 2015

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş