Sığınmacı ve mülteciler için bilgi teknolojileri

Sığınmacı ve mülteciler için bilgi teknolojileri

İnsanlık tarihi, insan kitlelerinin süreklilik içerisinde hareket ve etkileşimleri olarak okunabilir. Bazı zaman dilimlerinde, geçmişten kopuk bireyler tarafından istisnai olgular olarak algılanabilse bile, insanlığın tümü ve kuşakların sürekliliği göz önüne alındığında, zorunlu göçler ve göçlere bağlı etkileşimler insanlığın geleceğini belirleyen baskın bir unsur olarak karşımıza çıkmakta.