ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2016–2020 Mali Yılı Stratejik Planı

Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health, NIH), ABD’de Department of Health and Human Services’e bağlı bir birimdir. Bünyesinde 27 enstitü ve merkez bulunan kurum, temel, klinik ve dönüşümsel tıp araştırmalarını destekleyen birincil federal birim olarak sağlığın geliştirilmesinden sorumlu ulusal tıbbi araştırma dairesi olarak görev yapmaktadır. 

NIH’in 2016-2020 mali yılı stratejik planı NIH-Wide Strategic Plan, Fiscal Years 2016–2020: Turning Discovery Into Health, önümüzdeki beş yılda sağlığın geliştirilmesi, ömrün uzatılması ve hastalıkların azaltılmasına yönelik öncelikleri belirlemektedir. Söz konusu plan doğrultusunda belirtilen dönemde elde edilebileceği düşünülen somut başarılar dokümanda aşağıdaki şekilde vurgulanmaktadır:

1. Kanser tedavilerine bireyselleştirilmiş/hassas tıbbı uygulamak (hassas tıp konusunda blogda yayımlanan yazılar için linke tıklayınız).

2. Klinik deneylerle çoklu grip suşlarına yönelik aşılar geliştirmek.

3. Sağlığı özendirici ve hastalıkları önleyici sağlık müdahaleleri belirlemeye yönelik araştırmaları desteklemek.

4. Sonuçları iyileştirmek için, klinik ortamda farmakogenomik araştırmaların sonuçlarını kullanmak.

5. 2016 yılında Güney Afrika Cumhuriyetinde deneme HIV aşısı.

6. NIH destekli deneylerle, halihazırda uygulanan en az altı klinik uygulamanın aslında değeri olmadığını göstermek.

7. Yapısal biyolojiye kökten yaklaşımla ilaç tarama ve optimizasyonu konusunda devrimsel nitelikte aşama katetmek.

8. 12 veya daha fazla nadir görülen hastalık için FDA onaylı tedavilere araştırma desteği vermek.

9. Mobil uygulamaların sağlığı iyileştirmesi ve hastalıkları önlemesine yönelik katkıları için sağlam kanıtlar elde etmek (mobil tıp uygulamaları konusunda blogda yayımlanan yazılar için linke tıklayınız).

10. İlişkili hastalık ve yaralanmaları önlemek için kan alkol düzeylerini takip edecek giyilebilir biyosensörler gelişimini desteklemek.

11. Omurilik yaralanmalarından kaynaklı işlev kayıpları ve felci geri döndürecek teknolojileri desteklemek.

12. Respiratuvar sinsitial virus (RSV) enfeksiyonlarına karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarını desteklemek.

13. Daha iyi bir diabet yönetimi için yapay pankreas araştırmaları.

14. Biyomedikal araştırmaları desteklemek için bilimsel yöntemi uygulayan model birim olmak.

Önümüzdeki beş yıl boyunca NIH liderliği birimin ilerlemesini hedefler doğrultusunda değerlendirecek ve ihtiyaç oldukça dokümanda düzeltme ve düzenlemeler yapacaktır.

NIH’ın vizyonu ve raporda ortaya konulan hedefler doğrultusunda önümüzdeki dönemde bireyselleştirilmiş/hassas tıp yaklaşımı, mobil uygulamalar ve biyosensörlerin gündelik tıbbi uygulamalara dahil edilmesinin daha çok vurgulanacağı  ve somut getirileri olan yaklaşımların sektörel olarak da destekleneceği öngörülebilir.

Kaynaklar:

1. NIH unveils FY2016–2020 Strategic Plan. Yayım Tarihi: 16 Aralık 2015. Erişim Tarihi: 01 Ocak 2016.

2. National Institutes of Health. NIH-Wide Strategic Plan, Fiscal Years 2016–2020: Turning Discovery Into Health. Erişim Tarihi: 01 Ocak 2016.

3. Monegain, Bernie. Mobile healthcare technology makes NIH list of 14 goals for the next 5 years. Yayım Tarihi: 18 Aralık 2015. Erişim Tarihi: 01 Ocak 2016.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş