İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

EHR kayıtlarında yer alan sağlık verilerinin standardize edilmesi sağlık hizmeti sağlayıcıların, politika yapıcıların ve sağlık bilgi sistemi geliştiricilerin öncelikli problem sahalarından birisidir. Sağlık alanındaki interoperabilite probleminin en büyük kısmı yaygın sağlık veri standardizasyonu sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.

EHR sistemlerinde ilaç tedavisi gibi alanlarda iyi dokümante edilmiş standartlar mevcut iken mesela alerjiler hakkında bu söz konusu değildir. Bazı sağlık kurumlarında alerjiler 87 kodla ifade edilirken bir kısmında bunun sayısı 12’dir. Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)’da yayınlanan yeni bir çalışma sonucu istenmeyen ilaç etkilerine ilişkin bir EHR standardı önerisi sunmaktadır.

ABD Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) finansal desteği ile yapılan araştırmada, EHR sistemlerinin alerji modülleri için istenmeyen ilaç reaksiyonlarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir kod listesi ve değer seti geliştirilmiştir.

Çalışma sırasında araştırmacılar, Partners Healthcare’in alerji modülündeki 2,7 milyon hasta EHR kaydından yaklaşık 2,5 milyon advers ilaç reaksiyonunu analiz etmiş, yapılandırılmış ve serbest metin kayıtlarını tıbbi metin çıkarımı, akıl yürütme ve haritalama sistemleri kullanarak işlemiş ve bulguları SNOMED-CT ile eşleştirmiştir. Ayrıca reaksiyonların tür ve sıklıklarını da hesaplamıştır. Ardından Partners Healthcare ‘deki alerji modülünden elde edilen kavramlar University of Nebraska Medical Center’daki Federal Health Information Modeling and Standards değer seti ve verileri ile karşılaştırılarak bütünleşik bir değer seti elde edilmiştir. Sonuç olarak 1.106 kavramdan oluşan nihai bir bütünleşik değer seti elde edilmiştir.

Çalışma sayesinde elde edilen nihai değer seti sayesinde istenmeyen ilaç reaksiyonunlarının tanımlanmasındaki farklılıkları azaltılarak tutarlı veri elde etmek mümkün olacak, klinik dokümantasyon, kalite raporlaması ve klinik karar destek sistemleri iyileştirilebilecektir.

Kaynaklar:

Kate Monica. Standardizing Adverse Drug Reaction Data in EHR Documentation. EHR Intelligence, 15 Aralık 2017 . Erişim tarihi: 19 Aralık 2017.

İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş