Kohlear implantların uzaktan programlanması


ABD’de Food and Drug Administration (FDA) ilk defa bir kohlear implantın odyologlar tarafından özel merkez veya klinikler yerine uzaktan programlanabilmesine yönelik bir telesağlık uygulamasını onaylamıştır.

Kohlear implant, iç kulak sinirlerini elektriksel olarak uyararak ciddi işitme kaybına sahip bir kişide yararlı işitme duyusu üretmek üzere tasarlanmış, implante edilebilir elektronik işitme cihazıdır. ABD National Institutes of Health verilerine göre, ABD’de 2012 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 58.000 erişkine ve 38.000 çocuğa koklear implant yerleştirilmiştir.

Cochlear Limited implante edilebilir işitme çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. FDA tarafından, yapılan testler sonucu söz konusu firmanın Nucleus Cochlear Implant System denilen elektronik işitme cihazının uzaktan programlama özelliğine, implantların ses işlemcisi ile altı ay deneyimi olan ve programlama sürecinde problemsiz olan hastalar için onay verilmiştir.

FDA bu kararı verirken, her biri en az bir yıldır koklear implant kullanan -12 yaşında veya daha büyük- 39 hastadan elde ettiği verileri incelemiştir. Yapılan çalışmada, her katılımcı için birer şahsen ve ikişer uzaktan programlama oturumu yapılmış, her oturumdan bir ay sonra konuşma algılama testlerinde,  şahsen ve uzaktan programlama arasında önemli bir fark görülmemiştir. FDA ayrıca diğer seslerin bulunduğu ortamlarda konuşmaları işitme ile yön, mesafe ve hareketi algılama yeteneklerine yönelik hastaların öz değerlendirme verilerini ve uzaktan etkileşime yönelik siber güvenlik önlemleri de değerlendirilmiştir.

Pekçok koklear implant kullanıcısı, ilk programlama ziyaretinden sonra düzenli olarak takip randevularına gitmektedir. Bu takip randevuları hastanın işitme durumunu en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur ve genellikle işitme uzmanının bulunduğu klinik veya merkeze yapılan ziyaretler, hasta için işten ayrılmak veya okula zaman ayırmak demektir. FDA’in onay verdiği teknoloji sayesinde uzman bir odyologun uzaktan teletıp yoluyla işitme cihazlarını programlamasını sağlamanın, özellikle uzun mesafeler katetmesi gereken hasta ve ailelerinin yükünü büyük oranda azaltabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynaklar:

Greg Slabodkin. FDA clears telehealth option to remotely program cochlear implants. HealthDataManagement, 27 Kasım 2017. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017.

FDA Approves Remote Programming Feature for the Nucleus Cochlear Implant System. The Hearing Review, 17 Kasım 2017. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017.

Cochlear Receives FDA Approval for Remote Feature on Nucleus Cochlear Implant System. The Hearing Review, 29 Kasım 2017. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017.

Kohlear implantların uzaktan programlanması

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş