Tüketicilerin telesağlık hizmetlerine yaklaşımı


Telesağlık hizmetleri sağlayıcısı Avizia tarafından son zamanlarda yayınlanan bir rapora göre; hastane ve sağlık sunum sistemleri, telesağlık hizmetlerini giderek daha yüksek oranda benimsemekte, ancak hastalar genelde bu hizmetlere nasıl erişeceklerini, nasıl uygulayabileceklerini, ne zaman ve nasıl kullanmaları gerektiğini, kendilerine maliyetini ve vergilendirme konusunu bilmemektedirler.

Yayınlanan rapor, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yaptırılan iki ayrı anketin verilerini içermektedir. Anketlerden birisi olan tüketici anketi, 18 yaş ve üstü genel ABD’li nüfustan 403 kişiden cevap toplarken, diğeri Modern Healthcare üyelerini kapsamaktadır ve halen telesağlık-teletıp hizmetlerini kullanan 444 katılımcıyı içermektedir. Her iki anket Mart 2017’de ayında yapılmıştır.

Tüketici tarafında, ankete katılanların %10’u telesağlık terimini hiç duymadıklarını, %31’i yüz yüze görüşmeleri daha çok tercih ettiğini, %58’i şu ana kadar telesağlık hizmetlerini kullanacak bir fırsatla karşılaşmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yalnızca yüzde 18’i telesağlık hizmeti kullandıklarını ifade etmiş ve beş kişiden sadece biri, sigortalarının telesağlık hizmetlerini kapsayıp kapsamadığını kesin olarak söyleyebilmiştir. %46 kadarı uzaktan görüntülü görüşmeleri daha az rahat bulacaklarını, %18’i daha fazla rahat olacağını söylemiş, %35’i ise her ikisini de eşit derecede rahat bulacağını dile getirmiştir.

Bu sonuçlar American Telemedicine Association tarafından geçen yıl yapılan anket sonuçları ile uyum içindedir. Bu ankette de tüketiciler telesağlık hizmetlerini -rahatlığından dolayı- yüz yüze bakımın tamamlayıcısı olarak kullanmak istediklerini, ancak hizmet sağlayıcıların telesağlık hizmeti sunduğu veya sigortalarının bunu ödediği konusunda emin olmadıklarını belirtmişlerdi.

Hizmet sağlayıcıların %70’ine göre telesağlığın sunulma nedeni, bakım hizmetine erişimi artırma potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Katılımcılardan %55’i daha iyi sonuçlar elde edilmesini, %44’ü maliyetlerde azalma oluşunu, %36’sı tüketici talebini bu hizmetlerin gündeme gelme nedeni olarak görmektedir. Katılımcılar ayrıca inme (%72), davranışsal sağlık (%41), yoğun bakım (%20) gibi dalları bu teknolojinin en sık kullanıldığı alanlar olarak ifade etmektedirler. Telesağlık önündeki başlıca engeller arasında ise geri ödeme sorunları (%41), programların maliyeti (%40) ve hizmet sağlayıcıların direnci görülmektedir. Katılımcılardan yalnızca %11’i hasta direncini telesağlık hizmetlerinin benimsenmesinde bir engel olarak görmektedir. Bu arada bir önceki yılda yapılan benzeri bir ankette bu sonuç %15 idi.

Geçmişteki benzeri anketlerle karşılaştırıldığında, hizmet sağlayıcıların telesağlık hizmetlerinin benimsenmesine yönelik engelleri kademe kademe aştığı görülmektedir. Hizmet sağlayıcı kurumların sigorta şirketleri, hekimler ve hastaları telesağlık stratejilerine daha çok dahil etmeleri için ilave çabalar gerekmektedir. Bu kapsamda hizmet sağlayıcılar telesağlık hizmetlerini açıklayan ve teknolojinin faydalarından bahseden kampanyalara yatırım yapabilirler, işaretler, broşürler, e-posta kampanyaları, canlı gösterimler vs. ile hastaların bu teknolojilere aşina olmaları için çalışabilirler.

Kaynaklar:

Dave Muoio. Survey: Consumers remain skeptical on telehealth. MobiHealthNews, 20 Aralık 2017. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017.

Tüketicilerin telesağlık hizmetlerine yaklaşımı

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş