Hassas tıp ve veri analitikleri

Hassas tıp ve veri analitikleri

Hassas tıp (precision medicine), bazen “bireysel olarak hastalara en uygun, sonuç odaklı tedaviyi belirlemek için genotipik ve -omik biyolojik belirteçlerin uygulanması” olarak tanımlanır. Hassas tıp uygulamaları tıbbi kararlar, bakım yolları ve hizmetlerinin en işe yarar sonuçları elde etmek için her hasta için ayrı ayrı uyarlandığı özelleştirilmiş bir tıbbi bakım yaklaşımıyla sonuçlanır.

Sağlıkta büyük verinin “V”leri

Sağlıkta büyük verinin “V”leri

Sağlıkta büyük veri kullanımı toplum sağlığı, yönetim, hizmet kalite karşılaştırmaları, gelir döngüsü yönetimi, öngörüsel analitikler ve klinik karar destek gibi operasyonel ve klinik işlemlerde giderek vazgeçilmez hale gelmektedir. Büyük veri dendiğinde -ilk olarak 2001 yılında Gartner analisti Doug Laney ve sonrasında diğer araştırmacılar tarafından- üç temel özellik vurgulanmıştır; volume (miktar), velocity (hız) ve variety (çeşitlilik). […]

İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

EHR kayıtlarında yer alan sağlık verilerinin standardize edilmesi sağlık hizmeti sağlayıcıların, politika yapıcıların ve sağlık bilgi sistemi geliştiricilerin öncelikli problem sahalarından birisidir. Sağlık alanındaki interoperabilite probleminin en büyük kısmı yaygın sağlık veri standardizasyonu sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. EHR sistemlerinde ilaç tedavisi gibi alanlarda iyi dokümante edilmiş standartlar mevcut iken mesela alerjiler hakkında bu söz konusu değildir. Bazı […]

NATO’nun afet olayları teletıp platformu

NATO’nun afet olayları teletıp platformu

Teletıp hizmetlerinin ideal olarak kullanılabileceği ortamlardan birisi de -doğal veya yapay- afet durumlarıdır. ABD ordusu tarafından kıta ötesi olarak icra edilen operasyonlar için 1996 yılından bu yana Telemedicine and Advanced Technologies Research Center (TATRC) operasyonel teletıp bölümü tarafından çeşitli platform ve donanımlar geliştirilmiş, farklı coğrafyalarda farklı uzmanlık alanlarına ilişkin teletıp hizmetleri kullanılması sağlanmıştır. NATO da […]

Sağlıkta robotların kullanım alanları

Sağlıkta robotların kullanım alanları

Gelişen teknolojiler sayesinde robotlar, hastanede malzeme dağıtımı, bazı ilaçların hazırlanması, daha hassas ve nitelikli cerrahi operasyonlar yanı sıra, hasta bakımı, hekimlerin uzaktan görüntülü irtibat kurması dahil pek çok noktada hızla yaygınlaşmaya devam etmektedirler. Günümüzde robotlar farklı sağlık ortamlarında da kendini göstermektedir. Bunlar arasında MRSA ve C. difficile gibi hastane kökenli enfeksiyon riskini azaltmak için odaların ultraviyole […]

Hileli EHR kayıtlarına 26 milyon dolar ceza

Hileli EHR kayıtlarına 26 milyon dolar ceza

Sağlık bilgi sistemlerinin en büyük yararlarından birisi, yapılan işlemlerin süreklilik içinde ve zamanında kayıt ve kontrolünü sağlayarak, bir yandan hizmet sağlayıcıların verimlilik ve etkinliğini artırmak, diğer yandan da özellikle sigorta şirket ve kurumlarının hatalı ve sahte işlem ve uygulamalarını tespit ve engellemeyi kolaylaştırmaktır. Ancak, bilgi sistemlerinin varlığı bile geri ödeme işlemlerindeki sahtecilikleri tamamen ortadan kaldırmamaktadır. […]

1 2 3 14