Travma eğitimi için bir video oyunu

Travma eğitimi için bir video oyunu

Düzenli olarak travma tedavisi ile ilgilenmeyen doktorlar bazı bulguları tanıma konusunda eğitimli olmayabilirler.  ABD’de University of Pittsburgh doktorların bu muhtemel eksikliklerini gidermek için video oyunu ile eğitim konseptine başvurmuş ve Night Shift adlı bir oyunu kullanmaktadır.

Yeme bozuklukları için geliştirilen uygulamalar

Yeme bozuklukları için geliştirilen uygulamalar

Yeme bozukluklarının tedavisi geleneksel olarak zordur. ABD’de en az 30 milyon kişinin yeme bozukluğuna sahip olduğu ancak tedavi ile bile bunların ancak %60 kadarının iyileştiği ifade edilmektedir. Klinisyenler sonuçları takip etmezlerse hastalarının ne yaptığını doğru olarak öngöremezler. Mental hastalıklar alanındaki araştırmalar hasta sonuçlarının haftalık olarak takibinin olumlu sonuçları %20 oranında artırdığını ve kötü sonuçlara sahip hasta […]

GPhone: Glukoz takibi yapan akıllı telefon kılıfı

GPhone: Glukoz takibi yapan akıllı telefon kılıfı

Günümüzde diabetli hastalar için kan glukoz düzeyinin takip ve kontrolü -özellikle seyahatlerinde- zor olabilmektedir. ABD San Diego’daki University of California’da çalışan mühendisler hastaların evde ve seyahatte kan glukoz düzeyini takip ve kayıt edebilmelerini sağlayacak bir akıllı telefon kılıfı ve uygulaması geliştirmişlerdir. Kan glukoz düzeyi takibinin akıllı telefon ile entegre edilmesi hastaların ayrı bir araç taşıma ihtiyaçlarını […]

2018’de ABD’de Telesağlık ve m-Sağlık beklentileri

2018’de ABD’de Telesağlık ve m-Sağlık beklentileri

ABD’de UPMC’s Center for Connected Medicine ve Health Management Academy ortaklığıyla icra edilen ve en büyük 35 sağlık sistemini kapsayan Top of Mind for Top U.S. Health Systems 2018 adlı anket raporunda teletıp-telesağlık, uzaktan hasta izleme, sibergüvenlik, yapay zeka ve öngörüsel (predictive) analitikler dahil çeşitli konulardaki öngörü ve değerlendirmeler ele alınmaktadır. Raporun sanal bakım ve tüketiciyle yüzleşen […]

Güçlendirilmiş Hasta ve OpenNotes Hareketi

Güçlendirilmiş Hasta ve OpenNotes Hareketi

Sağlık hizmet sunumunda hasta-doktor ilişkisi asimetri taşır. Doktor konunun uzmanıdır, çoğunlukla hasta ile arasına mesafeler koyacak kapsamlı bir teknik dil kullanır. Tıp alanı çok geniş ve karmaşıktır, geleneksel olarak doktor mutlak ve nihai otorite konumunda görülmeye alışmıştır, dahası sağlık durumuna ilişkin “kriz” durumlarında çoğu insan kararın sorumluluğunu başkalarının taşımasını tercih eder.

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System, NHS), tanı ve tedavide genomik tıp alanındaki ilerlemelerden yararlanmak için, 2012 yılının sonlarına doğru 100.000 Genom Projesi başlatılmıştır. 2017 yılında tamamlanması planlanan bu proje sayesinde Birleşik Krallığın genomik tıp uygulama ve araştırma alanında dünya liderliğine yükselmesi hedeflenmektedir. 

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Dördüncü sanayi devriminin sağlık alanındaki yansımalarını tartışılırken; Sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişiminin çok hızlandığı, bu durumun kaliteli sağlık hizmet sunumuna ilişkin karar verme süreci ile geliştirilecek/kullanılacak ürünleri (ilaç, tıbbi malzeme, donanım) doğrudan etkilediği, bundan dolayı sağlıktaki dönüşümün rotasını anlamak için hizmet sunumu, ilaç ve malzeme üretimi, araştırma ve bilginin üretim ve kullanımı gibi bileşenlerin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiği […]

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı (knowledge based) karar sürecinin veriden hareketli (data driven) bir perspektife doğru kaymaya başladığını bir önceki yazıda açıklamıştık. Bu yazıda ise sağlıkta devasa miktardaki veri birikiminin (big data) ve çeşitli analitik platformlarla işlenmesinin bu dönüşüme etkisini açıklamaya çalışacağız.