Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Dördüncü sanayi devriminin imkan ve yönelimleri doğrultusunda sağlıkta bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişimi çok hızlanmış, kişiye özgü tanı ve tedavi statejilerini destekleyen yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu durum karar verme süreci yanı sıra geliştirilecek/kullanılacak […]

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Dördüncü sanayi devrimi, gelişmiş teknolojilere dayalı ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini küresel ölçekte tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktarda veriyi (big data) işleyerek eyleme yönelik (actionable) doğru bilgiyi otomatik olarak üretip kullanabilmeyi hedeflemektedir. Sağlıkta yenilikçi teknolojilere dayalı söz konusu sıçramayı gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon […]

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Dördüncü sanayi devrimi, gelişmiş teknolojilere dayalı ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini -küresel ölçekte- tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktara veriyi (big data) işleyerek karar ve eyleme yönelik (actionable) doğru bilgiyi otomatik olarak üretebilmeyi hedeflemektedir. Günümüzün yenilikçi teknolojileri bu amaca yönelik kavram, model ve araçları sunmaya başlamıştır. 

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

Dünya dördüncü sanayi devriminin başında kabul edilmektedir. Sensörlerin geniş kullanım alanı bulması, kablosuz iletişim ve ağların yaygınlaşması, akıllı robot ve makinelerin artan şekilde kullanımı, düşük maliyetli yüksek bilgi işlem gücü ve büyük veri analitiklerinin gelişimi vs. üretim sektörlerinin dönüşümünü gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu yeni dijital sanayi devrimi üretimde esnekliği arttırma, kişiselleştirme, hızı, kaliteyi ve üretkenliği iyileştirme için imkanlar sunmaktadır. Ancak, […]

Dördüncü sanayi devrimi (1): Anlamı ve önemi

Dördüncü sanayi devrimi (1): Anlamı ve önemi

İletişim teknolojileri hızla gelişiyor, tüm alanlarda gündelik hayatın vazgeçilmez parçası haline geliyor ve yaşamı dönüştürüyor. Ölçeği, kapsamı ve karmaşıklığı göz önüne alındığında daha önce görülmemiş bir dönüşüm ve sanayi süreçleri üzerindeki etkisi veya kısaca Dördüncü Sanayi Devrimi Davos’taki 2016 yılı Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum, WEF) da ana teması idi. Nasıl şekilleneceği kestirilemese de bu dönüşüme […]

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Tek bir sağlık kaydının değerinin çalıntı bir kredi kartı numarasına göre neredeyse 10 kat daha fazla olması ve sağlık alanındaki fikri hakların (ilaç ve cihaz geliştirme, faturalama süreci, bakım süreçleri vs.) ticari rekabet anlamında önemi göz önüne alındığında, ABD’de siber saldırıların son zamanlarda artarak sağlık hizmet sunucularını hedeflemesine şaşırmamak gerekir.

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, entegre edildiği sistemlerde açıklar oluşturarak güvenlik ihlallerine ve hasta güvenliğine yönelik olumsuzluklara zemin hazırlayabilirler. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA), 2015 yılında, Hospira LifeCare PCA3 ve PCA5 bilgisayarlı infüzyon pompa sistemlerine kötü niyetli kullanıcılar tarafından sağlık teşkillerinin eternet veya kablosuz ağı kullanılarak uzaktan erişilebileceği ve verilen ilaç dozlarının değiştirebileceğini belirterek, […]

Hassas tıp (precision medicine) ve veri bilimi (data science)

Hassas tıp (precision medicine) ve veri bilimi (data science)

Yaklaşık bir yıl kadar önce ABD Başkanı Barack Obama, kişiselleştirilmiş tıbbi bakım paradigmasının yaygın şekilde uygulanması amacıyla Hassas Tıp Girişimini (Precision Medicine Initiative) ilan etti (ayrıntılı bilgi için tıklayınız, konuya ilişkin kısa infografiğe erişmek için tıklayınız). Hassas tıp uygulamalarının pek çok başarılı örneği bulunmaktadır. Çarpıcı örneklerden bir tanesi eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın kanser hastalığının, Pembrolizumab […]

2016 yılında ABD’de telesağlık

2016 yılında ABD’de telesağlık

2016 yılında, ABD’de telesağlık uygulamalarının etkinliğinin daha da artması beklenmektedir. 2015 yılı süresince 42 eyalette 200’den fazla telesağlık mevzuat teklifi eyalet meclisine sunulmuştur ve federal düzeyde incelenmeyi beklemektedir. Bu mevzuat teklifleri kapsamında telesağlığa ilişkin tanımlardan, teknik konulara (canlı bağlantı, depola ilet, uzaktan hasta takibi vs), geri ödemeden, telesağlık hizmeti için sertifikasyon ve mahremiyet konularına ilişkin çeşitli […]