Sağlık bilişimde fırsatlar

Sağlık bilişimde fırsatlar

Sağlık bilişimi dünyada çok hızlı büyüyen endüstrilerden birisidir. Bu alanda çalışanlar, sağlık bilişimi alanındaki gelişme ve yeniliklere bakarak yeni iş alanları ve iş fırsatlarının doğmasını beklemektedirler. Aşağıda, ABD’de sağlık bilişim alanının ne kadar hızlı şekilde büyüdüğünü gösteren bazı rakamları paylaşıyoruz.

Sağlık ve bilişim

Sağlık ve bilişim

Küresel teknoloji devrimi, sağlık sistemlerini ve hizmetlerini kökten dönüştürmektedir. Sağlık alanında bilgi teknolojisi uygulamaları sadece sağlık bilgi sistemlerinden ibaret değildir.  Sağlıkta bilişim uygulamaları birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli üç alanda incelenebilir. Bunlar;