Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Tek bir sağlık kaydının değerinin çalıntı bir kredi kartı numarasına göre neredeyse 10 kat daha fazla olması ve sağlık alanındaki fikri hakların (ilaç ve cihaz geliştirme, faturalama süreci, bakım süreçleri vs.) ticari rekabet anlamında önemi göz önüne alındığında, ABD’de siber saldırıların son zamanlarda artarak sağlık hizmet sunucularını hedeflemesine şaşırmamak gerekir.

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, entegre edildiği sistemlerde açıklar oluşturarak güvenlik ihlallerine ve hasta güvenliğine yönelik olumsuzluklara zemin hazırlayabilirler. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA), 2015 yılında, Hospira LifeCare PCA3 ve PCA5 bilgisayarlı infüzyon pompa sistemlerine kötü niyetli kullanıcılar tarafından sağlık teşkillerinin eternet veya kablosuz ağı kullanılarak uzaktan erişilebileceği ve verilen ilaç dozlarının değiştirebileceğini belirterek, […]

Giyilebilir sağlık teknolojileri ve veri güvenliği yasaları

Giyilebilir sağlık teknolojileri ve veri güvenliği yasaları

ABD’de Federal Trade Commision tarafından 12 m-Sağlık ve sağlıklı yaşam uygulaması test edilmiş ve bunların 76’sının üçüncü parti şirketlere tüketici verisi gönderdiği tespit edilmiştir. İncelemeye göre, paylaşılan veriler telefonun tekil tanımlayıcısı, kullanıcının koşu rotası, beslenme alışkanlıkları ve uyku düzenini de içermektedir.  

Sağlık verilerinin toplum için kullanımı

Elektronik sağlık kayıt sistemlerinin giderek benimsenmesi, hasta düzeyinde elektronik sağlık bilgilerinin toplanması ve erişilmesini artarak mümkün kılmaktadır.  Bu bilgiler tıbbi araştırmalar, hastalıkların toplum düzeyinde takibi, tıbbi hizmetlerin kalitesinin ölçümü gibi çok çeşitli maksatlarla kullanılabilir. Ayrıca şirketler bu verileri çok değerli bir pazarlama aracı olarak da görmektedirler. Mesela, bu verilerin analizi ile doktorların hangi ilaçları tercih ettiği belirlenebilmektedir.

Sibersuçlular için çekici bir alan: Sağlık

Sibersuçlular için çekici bir alan: Sağlık

Sağlık alanında güvenlik ihlalleri son yıllarda giderek artmaya başlamıştır (Ayrıntılı bilgi için Elektronik sağlık kayıt sistemlerinde güvenlik, Elektronik sağlık verilerinde güvenlik ihlalleri: Kaynak ve sorumluluk ve Sağlık bilgi sistemlerinde küresel güvenlik tehditleri yazılarına bakınız).

Mobil uygulama güvenlik kılavuzları

Geleneksel bilgi sistem altyapısında bir ayrılmayı da temsil eden mobil uygulamalar günlük yaşantıda pek çok kolaylığa yol açarken, şirket çalışanları üzerinden güvenlik yöneticileri için ciddi baş ağrılarına neden olabilmekte. Mobil uygulamalar hassas verilerde zafiyetler oluşturabilir ve ağ kaynaklarını riske atabilirler.