Sağlıkta robotların kullanım alanları

Sağlıkta robotların kullanım alanları

Gelişen teknolojiler sayesinde robotlar, hastanede malzeme dağıtımı, bazı ilaçların hazırlanması, daha hassas ve nitelikli cerrahi operasyonlar yanı sıra, hasta bakımı, hekimlerin uzaktan görüntülü irtibat kurması dahil pek çok noktada hızla yaygınlaşmaya devam etmektedirler. Günümüzde robotlar farklı sağlık ortamlarında da kendini göstermektedir. Bunlar arasında MRSA ve C. difficile gibi hastane kökenli enfeksiyon riskini azaltmak için odaların ultraviyole […]

Yeni nesil robotlarda güvenlik sorunları

Yeni nesil robotlarda güvenlik sorunları

Son yıllarda robot uygulamalarına ilgi giderek artıyor. 2008 yılında, dünya genelinde robot sayısının 8.6 milyon olduğu tahmin ediliyordu. Çeşitli değerlendirmelerde, robotlara ilişkin olarak 1970’li yıllardaki kişisel bilgisayar dönemine benzer bir geçişin yaşandığı, robot uygulamalarının giderek artarak birkaç on yıl içinde birkaç milyara ulaşacağı ifade edilmekte.

Sağlıkta nesnelerin interneti ve robotlar

Sağlıkta nesnelerin interneti ve robotlar

Robotik alanındaki gelişmeler, nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) ile yakından ilişkilidir (ayrıntılı bilgi için tıklayınız). IoT gündelik yaşantımızdaki her türlü nesnenin (telefonlar, arabalar, ev aygıtları, elbiseler hatta gıdalar) akıllı yongalarla kablosuz olarak bağlandığı, veri toplanabilen ve paylaşılabilen bir dünyaya karşılık gelmektedir.

Yaşlılar için bakım robotları

Yaşlılar için bakım robotları

Japonya, ABD ve Avrupa’da son yıllarda, projeler kapsamında veya piyasaya yönelik ürün olarak çok sayıda yaşlı bakım robotu geliştirilmiştir. Bu çalışmaların temel nedeni düşük doğum hızı ve artan ömür beklentisine bağlı olarak yaşlanan nüfusun artan bakım maliyetleri (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) ve bu alanda çalışacak yeterli genç personelin bulunamaması olarak ifade edilmektedir (video için tıklayınız).  

Sosyal robotların yükselişi

Sosyal robotların yükselişi

Sosyal robotlar, sosyal davranış ilkelerini ve işlevlerine göre belirlenmiş kuralları takip ederek insan ve diğer fiziksel etmenlerle iletişim ve etkileşime geçebilen otonom robotlardır. Son yıllarda insanların duygu durumunu anlayıp onlarla sosyalleşebilecek robotlar üzerine çalışmalar oldukça yoğunlaşmıştır. 

Demans hastaları için m-sağlık ve robotik uygulamaları

Demans hastaları için m-sağlık ve robotik uygulamaları

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO), dünya genelinde her yıl yaklaşık 7.7 milyon yeni demans olgusunun ortaya çıktığını, bu olguların da %70 kadarının Alzheimer hastalığına bağlı olarak geliştiğini tahmin etmektedir. Tedavisi olmayan bu hastalık, yaşlanan nüfusa bağlı olarak son bir kaç on yılda giderek yaygınlaşma eğilimi göstermektedir. WHO’ya göre şu anda dünyada 35 milyondan daha fazla […]

Geleceğin tıbbını şekillendiren teknolojik eğilimler

Geleceğin tıbbını şekillendiren teknolojik eğilimler

Günümüzde küresel teknoloji devrimi tıp ve sağlık alanında devasa bir dönüşümü tetiklemektedir. Tıbbi gelecek bilimci Dr. Bertalan Meskó,  The Guide to the Future of Medicine: Technology and the Human Touch  adlı kitabında geleceğin tıp ve sağlık alanını şekillendireceğine inandığı eğilimleri tanımlamıştır. Meskó’nun öngörüleri günümüzde devam eden kavramlar ve yakın gelecekte etkisi ortaya çıkacak olanlar olmak üzere kabaca […]

Teletıp robotları

Teletıp robotları

Nashua-New Hampshire’da konuşlu VGo Communications, Inc. sağlık, eğitim ve çalışma ortamları için robot çözümleri geliştirmektedir. Söz konusu firma Dartmouth College futbol oyunlarına yönelik teletıp robotu geliştirmek üzere çalışmaktadır. 20 Eylül tarihinde başlayan programda geliştirilecek robot, uzaktan beyin sarsıntısı (tele-concussion) değerlendirme pilot projesinin bir parçasıdır.

Yaşlı bakımında robot ve bilgi teknolojilerinin kullanımı

Yaşlı bakımında robot ve bilgi teknolojilerinin kullanımı

2060 yılına doğru, Avrupa nüfusunun 1/3 kadarının 65 yaş ve üzeri olması, çalışan/çalışmayan nüfus oranının ise 4:1’den 2:1’e çıkması beklenmekte (ayrıntı için The 2012 Ageing Report). Avrupa Birliği’nde 2020 yılına doğru sağlık ve sosyal bakım alanında 2 milyon ilave çalışan ihtiyacı ortaya çıkacağı,  2010-2060 yılları arasında emekli maaşları, tıbbi bakım, uzun dönemli hasta bakımı, işsizlik ödemeleri […]