Sağlıkta robotların kullanım alanları

Sağlıkta robotların kullanım alanları

Gelişen teknolojiler sayesinde robotlar, hastanede malzeme dağıtımı, bazı ilaçların hazırlanması, daha hassas ve nitelikli cerrahi operasyonlar yanı sıra, hasta bakımı, hekimlerin uzaktan görüntülü irtibat kurması dahil pek çok noktada hızla yaygınlaşmaya devam etmektedirler. Günümüzde robotlar farklı sağlık ortamlarında da kendini göstermektedir. Bunlar arasında MRSA ve C. difficile gibi hastane kökenli enfeksiyon riskini azaltmak için odaların ultraviyole […]

Yaşlılar için bakım robotları

Yaşlılar için bakım robotları

Japonya, ABD ve Avrupa’da son yıllarda, projeler kapsamında veya piyasaya yönelik ürün olarak çok sayıda yaşlı bakım robotu geliştirilmiştir. Bu çalışmaların temel nedeni düşük doğum hızı ve artan ömür beklentisine bağlı olarak yaşlanan nüfusun artan bakım maliyetleri (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) ve bu alanda çalışacak yeterli genç personelin bulunamaması olarak ifade edilmektedir (video için tıklayınız).  

Demans hastaları için m-sağlık ve robotik uygulamaları

Demans hastaları için m-sağlık ve robotik uygulamaları

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO), dünya genelinde her yıl yaklaşık 7.7 milyon yeni demans olgusunun ortaya çıktığını, bu olguların da %70 kadarının Alzheimer hastalığına bağlı olarak geliştiğini tahmin etmektedir. Tedavisi olmayan bu hastalık, yaşlanan nüfusa bağlı olarak son bir kaç on yılda giderek yaygınlaşma eğilimi göstermektedir. WHO’ya göre şu anda dünyada 35 milyondan daha fazla […]

Yaşlı bakımında robot ve bilgi teknolojilerinin kullanımı

Yaşlı bakımında robot ve bilgi teknolojilerinin kullanımı

2060 yılına doğru, Avrupa nüfusunun 1/3 kadarının 65 yaş ve üzeri olması, çalışan/çalışmayan nüfus oranının ise 4:1’den 2:1’e çıkması beklenmekte (ayrıntı için The 2012 Ageing Report). Avrupa Birliği’nde 2020 yılına doğru sağlık ve sosyal bakım alanında 2 milyon ilave çalışan ihtiyacı ortaya çıkacağı,  2010-2060 yılları arasında emekli maaşları, tıbbi bakım, uzun dönemli hasta bakımı, işsizlik ödemeleri […]