İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

EHR kayıtlarında yer alan sağlık verilerinin standardize edilmesi sağlık hizmeti sağlayıcıların, politika yapıcıların ve sağlık bilgi sistemi geliştiricilerin öncelikli problem sahalarından birisidir. Sağlık alanındaki interoperabilite probleminin en büyük kısmı yaygın sağlık veri standardizasyonu sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. EHR sistemlerinde ilaç tedavisi gibi alanlarda iyi dokümante edilmiş standartlar mevcut iken mesela alerjiler hakkında bu söz konusu değildir. Bazı […]

Hileli EHR kayıtlarına 26 milyon dolar ceza

Hileli EHR kayıtlarına 26 milyon dolar ceza

Sağlık bilgi sistemlerinin en büyük yararlarından birisi, yapılan işlemlerin süreklilik içinde ve zamanında kayıt ve kontrolünü sağlayarak, bir yandan hizmet sağlayıcıların verimlilik ve etkinliğini artırmak, diğer yandan da özellikle sigorta şirket ve kurumlarının hatalı ve sahte işlem ve uygulamalarını tespit ve engellemeyi kolaylaştırmaktır. Ancak, bilgi sistemlerinin varlığı bile geri ödeme işlemlerindeki sahtecilikleri tamamen ortadan kaldırmamaktadır. […]

Güçlendirilmiş Hasta ve OpenNotes Hareketi

Güçlendirilmiş Hasta ve OpenNotes Hareketi

Sağlık hizmet sunumunda hasta-doktor ilişkisi asimetri taşır. Doktor konunun uzmanıdır, çoğunlukla hasta ile arasına mesafeler koyacak kapsamlı bir teknik dil kullanır. Tıp alanı çok geniş ve karmaşıktır, geleneksel olarak doktor mutlak ve nihai otorite konumunda görülmeye alışmıştır, dahası sağlık durumuna ilişkin “kriz” durumlarında çoğu insan kararın sorumluluğunu başkalarının taşımasını tercih eder.

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Sağlık sektöründe siber güvenlik: Tehditler ve algılar

Tek bir sağlık kaydının değerinin çalıntı bir kredi kartı numarasına göre neredeyse 10 kat daha fazla olması ve sağlık alanındaki fikri hakların (ilaç ve cihaz geliştirme, faturalama süreci, bakım süreçleri vs.) ticari rekabet anlamında önemi göz önüne alındığında, ABD’de siber saldırıların son zamanlarda artarak sağlık hizmet sunucularını hedeflemesine şaşırmamak gerekir.

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, siber güvenlik ve hasta güvenliği

Tıbbi cihaz yazılımları, entegre edildiği sistemlerde açıklar oluşturarak güvenlik ihlallerine ve hasta güvenliğine yönelik olumsuzluklara zemin hazırlayabilirler. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA), 2015 yılında, Hospira LifeCare PCA3 ve PCA5 bilgisayarlı infüzyon pompa sistemlerine kötü niyetli kullanıcılar tarafından sağlık teşkillerinin eternet veya kablosuz ağı kullanılarak uzaktan erişilebileceği ve verilen ilaç dozlarının değiştirebileceğini belirterek, […]

Sığınmacı ve mülteciler için bilgi teknolojileri

Sığınmacı ve mülteciler için bilgi teknolojileri

İnsanlık tarihi, insan kitlelerinin süreklilik içerisinde hareket ve etkileşimleri olarak okunabilir. Bazı zaman dilimlerinde, geçmişten kopuk bireyler tarafından istisnai olgular olarak algılanabilse bile, insanlığın tümü ve kuşakların sürekliliği göz önüne alındığında, zorunlu göçler ve göçlere bağlı etkileşimler insanlığın geleceğini belirleyen baskın bir unsur olarak karşımıza çıkmakta.

Giyilebilir sağlık teknolojileri ve veri güvenliği yasaları

Giyilebilir sağlık teknolojileri ve veri güvenliği yasaları

ABD’de Federal Trade Commision tarafından 12 m-Sağlık ve sağlıklı yaşam uygulaması test edilmiş ve bunların 76’sının üçüncü parti şirketlere tüketici verisi gönderdiği tespit edilmiştir. İncelemeye göre, paylaşılan veriler telefonun tekil tanımlayıcısı, kullanıcının koşu rotası, beslenme alışkanlıkları ve uyku düzenini de içermektedir.  

1 2 3 5