Hileli EHR kayıtlarına 26 milyon dolar ceza

Hileli EHR kayıtlarına 26 milyon dolar ceza

Sağlık bilgi sistemlerinin en büyük yararlarından birisi, yapılan işlemlerin süreklilik içinde ve zamanında kayıt ve kontrolünü sağlayarak, bir yandan hizmet sağlayıcıların verimlilik ve etkinliğini artırmak, diğer yandan da özellikle sigorta şirket ve kurumlarının hatalı ve sahte işlem ve uygulamalarını tespit ve engellemeyi kolaylaştırmaktır. Ancak, bilgi sistemlerinin varlığı bile geri ödeme işlemlerindeki sahtecilikleri tamamen ortadan kaldırmamaktadır. […]

Güçlendirilmiş Hasta ve OpenNotes Hareketi

Güçlendirilmiş Hasta ve OpenNotes Hareketi

Sağlık hizmet sunumunda hasta-doktor ilişkisi asimetri taşır. Doktor konunun uzmanıdır, çoğunlukla hasta ile arasına mesafeler koyacak kapsamlı bir teknik dil kullanır. Tıp alanı çok geniş ve karmaşıktır, geleneksel olarak doktor mutlak ve nihai otorite konumunda görülmeye alışmıştır, dahası sağlık durumuna ilişkin “kriz” durumlarında çoğu insan kararın sorumluluğunu başkalarının taşımasını tercih eder.

Doktorlar niçin elektronik sağlık kayıt sistemlerini benimserler?

Doktorlar niçin elektronik sağlık kayıt sistemlerini benimserler?

Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, hasta bilgilerinin hizmet sağlayıcılar arasında paylaşılması ve teşvik edici mali düzenlemeler elektronik sağlık kaydı benzeri sağlık bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılmasının arkasındaki en önemli güdüleyici unsurlardır. 

Sağlık bilgi sistemlerinde klinik personeli-bilgi sistemci iletişimi

Sağlık bilgi sistemlerinde klinik personeli-bilgi sistemci iletişimi

Bilgi sistemleri temelli sağlık sistemlerinde klinik personeli ve bilgi sistem personelinin birbirinden kopuk ve uzak şekilde çalışması hasta memnuniyeti ve emniyeti açısından büyük bir problem sahasıdır. Bu iki birimin sıkı işbirliği, sorunların önem ve öncelik sırasıyla ele alınmasını ve dolayısıyla kurumun zaman ve para kaynaklarının etkin kullanımını sağlar.

İnsanlar sağlık kayıtlarına erişmek istiyor mu?

İnsanlar sağlık kayıtlarına erişmek istiyor mu?

Elektronik sağlık bilgi sistemlerinin bir amacı da bireylere kendi sağlık verilerine erişim imkanı sunarak, tıbbi karar ve süreçlerinde  etkinliklerini artırmak, kendi sağlık durumlarına ilişkin daha çok sorumluluk almalarını sağlanmak ve sonuçta verilen tıbbi bakım kalitesini yükseltmektir. Burada kritik soru hastaların kendi verilerine erişme ve tıbbi bakım süreçlerinde etkin olma konusunda ne düşündükleri ve istedikleridir.

Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Sağlığın sessiz ortağı olarak da ifade edilen sağlık bilgi teknolojileri hastalar tarafından fark edilmese de sağlık sisteminin kritik önem taşıyan bir parçasıdır. Sağlık bilişiminin sürekli ve hızlı şekilde gelişen uzun bir geçmişi vardır ve bu alan pazara dönüşmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, yıllarca sağlık bilgi sistemlerinde toplanan ve depolanan verinin klinik karar destek […]

ABD sağlık sistemi ve bilişim teknolojilerinin kullanımı [İnfografik]

ABD sağlık sistemi ve bilişim teknolojilerinin kullanımı [İnfografik]

ABD’de 1990’lı yıllardan bu yana sağlıkta bilişim teknolojilerinin gelişimi üzerine hazırlanan infografik, sağlıkta dönüşüm politikaları ve bilgi teknolojileri ilişkisi üzerine çarpıcı bilgiler sunuyor. İnfografikte 1990’lı yıllardan itibaren gelişim bilişim uyanışı ve sağlık reformu (1990-94), Y2K ve kablosuz (1995-99), HIPAA ve ulusa sesleniş  (2000-04), resesyon ve ARRA yasası (2005-09), Obamacare ve anlamlı kullanım (2010-2014) olarak beş başlıkta analiz edilmiş.

Elektronik sağlık kayıtlarının hasta güvenliği ve bakım kalitesine etkisi

ABD’de Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC)’nin son raporuna göre elektronik hasta kayıtları, tıbbi bakım sırasında doğabilecek problemlere karşı hasta emniyetini iyileştirmede büyük katkı sağlamaktadır. ONC, ABD’de Department of Health and Human Services (HHS)’nin birimidir. Görevi, sağlık bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik ulusal ölçekte sağlık verisi paylaşımının özendirilmesi için sağlık sisteminin paydaşlarını […]

Elektronik sağlık kayıtları doktorların çok zamanını alıyor !

Jama Internal Medicine’da yayımlanan bir araştırmaya göre, doktorlar elektronik sağlık kayıt sistemlerini kullandığında, haftada ortalama dört saatten fazla zaman kaybediyorlar. Araştırma için, National Library of Medicine Lister Hill National Center for Biomedical Communications’dan araştırmacılar American College of Physicians tarafından Aralık 2012 tarihinde yapılan bir anketi kullanmıştır.