Sığınmacı ve mülteciler için bilgi teknolojileri

Sığınmacı ve mülteciler için bilgi teknolojileri

İnsanlık tarihi, insan kitlelerinin süreklilik içerisinde hareket ve etkileşimleri olarak okunabilir. Bazı zaman dilimlerinde, geçmişten kopuk bireyler tarafından istisnai olgular olarak algılanabilse bile, insanlığın tümü ve kuşakların sürekliliği göz önüne alındığında, zorunlu göçler ve göçlere bağlı etkileşimler insanlığın geleceğini belirleyen baskın bir unsur olarak karşımıza çıkmakta.

Salgın hastalıklarla mücadelede yeni yaklaşımlar ve bilişim

Salgın hastalıklarla mücadelede yeni yaklaşımlar ve bilişim

Artan ulaşım, iletişim ve etkileşim sayesinde sınırların neredeyse ortadan kalktığı dünyamızda, küresel ölçüde bulaşıcı salgın (pandemi) riski de sınırsız şekilde artmakta. Enfeksiyon hastalıklarına karşı 20’ci yüzyılda sağlanan başarının oluşturduğu aşırı güven ortamına bağlı ihmaller yanı sıra teknolojik ve sosyoekonomik küreselleşmenin getirileri mevcut riskin temel sebepleri. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaşta büyük veri, mobil teknolojiler ve bulut bilişim

Bulaşıcı hastalıklarla savaşta büyük veri, mobil teknolojiler ve bulut bilişim

Halk sağlığı bilişiminin önemli bir parçası da bilgi teknolojilerinin salgın hastalıkların erken tespiti ve önlenmesinde kullanımıdır. Özellikle son yıllarda çeşitli salgın hastalıkların önceden belirlenmesi ve takibinde bilgi sistemlerinin kazandırdığı yeteneklerden geniş ölçüde yararlanılmaya başlanmıştır. IBM Batı Afrika’daki Ebola salgınının kontrol altına alınması için veri analitiği, mobilite ve bulut bilişim teknolojileri kullandığını bildirmiştir.