Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Mobil teknolojiler, karar destek ve klinik iş akışlarının evrimi

Sağlığın sessiz ortağı olarak da ifade edilen sağlık bilgi teknolojileri hastalar tarafından fark edilmese de sağlık sisteminin kritik önem taşıyan bir parçasıdır. Sağlık bilişiminin sürekli ve hızlı şekilde gelişen uzun bir geçmişi vardır ve bu alan pazara dönüşmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, yıllarca sağlık bilgi sistemlerinde toplanan ve depolanan verinin klinik karar destek […]

13 Eylül 2014 dünya sepsis günü ve bilişim

13 Eylül 2014 dünya sepsis günü ve bilişim

Zaman zaman “kan zehirlenmesi” olarak da ifade edilen sepsis, tüm vücuda yayılan bir enfeksiyon ajanının iltihabi reaksiyonlara neden olarak yaşamsal organların kan akışını sınırlaması sonucu çoğunlukla uzun süreli fiziksel yetersizlik veya ölümle sonuçlanan bir klinik tablodur. Sepsis hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en yaygın, buna karşılık en az tanınan hastalıklardan birisidir.