İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

İstenmeyen ilaç etkilerinin standardizasyonu

EHR kayıtlarında yer alan sağlık verilerinin standardize edilmesi sağlık hizmeti sağlayıcıların, politika yapıcıların ve sağlık bilgi sistemi geliştiricilerin öncelikli problem sahalarından birisidir. Sağlık alanındaki interoperabilite probleminin en büyük kısmı yaygın sağlık veri standardizasyonu sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. EHR sistemlerinde ilaç tedavisi gibi alanlarda iyi dokümante edilmiş standartlar mevcut iken mesela alerjiler hakkında bu söz konusu değildir. Bazı […]

Genomik kanser sınıflama sistemi

Genomik kanser sınıflama sistemi

İnsan genom projesinin tamamlanmasından sonra hastalık-genom ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar hızla artmıştır. Genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik  vs. alanlarda yapılan araştırmalarla, mevcut tanı standartlarının yetersizliği belirginleşmiş, bu konuda son yıllarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.