Çok boyutlu verilere dayalı maliyet modelleri

Her ne kadar sağlık bilgi sistemleri genelde sadece veri kayıt ve depolama sistemleri olarak kullanılsa da önemli olan elde edilen verilerden analitik yöntemlerle uygulanabilir ve eyleme yönelik bilgiler üretmek ve hayata geçirmektir. Bunun en çarpıcı örnekleri mali yönetim alanında öne çıkmaktadır. Hastaneler sağlık harcamalarının en büyük bileşeni tıbbi bakım maliyeti olduğundan çoğunlukla bu soruna odaklanmaktadır.