Hassas tıp ve veri analitikleri

Hassas tıp ve veri analitikleri

Hassas tıp (precision medicine), bazen “bireysel olarak hastalara en uygun, sonuç odaklı tedaviyi belirlemek için genotipik ve -omik biyolojik belirteçlerin uygulanması” olarak tanımlanır. Hassas tıp uygulamaları tıbbi kararlar, bakım yolları ve hizmetlerinin en işe yarar sonuçları elde etmek için her hasta için ayrı ayrı uyarlandığı özelleştirilmiş bir tıbbi bakım yaklaşımıyla sonuçlanır.

Sağlıkta büyük verinin “V”leri

Sağlıkta büyük verinin “V”leri

Sağlıkta büyük veri kullanımı toplum sağlığı, yönetim, hizmet kalite karşılaştırmaları, gelir döngüsü yönetimi, öngörüsel analitikler ve klinik karar destek gibi operasyonel ve klinik işlemlerde giderek vazgeçilmez hale gelmektedir. Büyük veri dendiğinde -ilk olarak 2001 yılında Gartner analisti Doug Laney ve sonrasında diğer araştırmacılar tarafından- üç temel özellik vurgulanmıştır; volume (miktar), velocity (hız) ve variety (çeşitlilik). […]

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System, NHS), tanı ve tedavide genomik tıp alanındaki ilerlemelerden yararlanmak için, 2012 yılının sonlarına doğru 100.000 Genom Projesi başlatılmıştır. 2017 yılında tamamlanması planlanan bu proje sayesinde Birleşik Krallığın genomik tıp uygulama ve araştırma alanında dünya liderliğine yükselmesi hedeflenmektedir. 

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Bilişsel bilgi işlem (cognitive computing) ve sağlıkta uygulamaları

Dördüncü sanayi devriminin sağlık alanındaki yansımalarını tartışılırken; Sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişiminin çok hızlandığı, bu durumun kaliteli sağlık hizmet sunumuna ilişkin karar verme süreci ile geliştirilecek/kullanılacak ürünleri (ilaç, tıbbi malzeme, donanım) doğrudan etkilediği, bundan dolayı sağlıktaki dönüşümün rotasını anlamak için hizmet sunumu, ilaç ve malzeme üretimi, araştırma ve bilginin üretim ve kullanımı gibi bileşenlerin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiği […]

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Sağlıkta dönüşüm ve büyük veri uygulamaları

Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı (knowledge based) karar sürecinin veriden hareketli (data driven) bir perspektife doğru kaymaya başladığını bir önceki yazıda açıklamıştık. Bu yazıda ise sağlıkta devasa miktardaki veri birikiminin (big data) ve çeşitli analitik platformlarla işlenmesinin bu dönüşüme etkisini açıklamaya çalışacağız.

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Öğrenen sağlık sistemi ve dördüncü sanayi devrimi

Dördüncü sanayi devriminin imkan ve yönelimleri doğrultusunda sağlıkta bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon ve kapsamının “kesintisiz ve verimli insan-veri-makine” ilişkisini destekleyecek şekilde genişletilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde sağlıkta bilimsel bilginin üretim ve değişimi çok hızlanmış, kişiye özgü tanı ve tedavi statejilerini destekleyen yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu durum karar verme süreci yanı sıra geliştirilecek/kullanılacak […]

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Dördüncü sanayi devrimi (4): Sağlık alanında fırsatlar

Dördüncü sanayi devrimi, gelişmiş teknolojilere dayalı ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini küresel ölçekte tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktarda veriyi (big data) işleyerek eyleme yönelik (actionable) doğru bilgiyi otomatik olarak üretip kullanabilmeyi hedeflemektedir. Sağlıkta yenilikçi teknolojilere dayalı söz konusu sıçramayı gerçekleştirebilmek için, mevcut bilgi sistemlerinin vizyon […]

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Dördüncü sanayi devrimi (3): Destekleyen yenilikçi teknolojiler

Dördüncü sanayi devrimi, gelişmiş teknolojilere dayalı ürün ve hizmet üretim ve sunumu için kesintisiz ve verimli insan-makine-veri ilişkisini -küresel ölçekte- tesis etmeyi ve bu ilişkiler sonucu birikecek devasa miktara veriyi (big data) işleyerek karar ve eyleme yönelik (actionable) doğru bilgiyi otomatik olarak üretebilmeyi hedeflemektedir. Günümüzün yenilikçi teknolojileri bu amaca yönelik kavram, model ve araçları sunmaya başlamıştır. 

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

Dördüncü sanayi devrimi (2): Avrupa Birliği ve ABD

Dünya dördüncü sanayi devriminin başında kabul edilmektedir. Sensörlerin geniş kullanım alanı bulması, kablosuz iletişim ve ağların yaygınlaşması, akıllı robot ve makinelerin artan şekilde kullanımı, düşük maliyetli yüksek bilgi işlem gücü ve büyük veri analitiklerinin gelişimi vs. üretim sektörlerinin dönüşümünü gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu yeni dijital sanayi devrimi üretimde esnekliği arttırma, kişiselleştirme, hızı, kaliteyi ve üretkenliği iyileştirme için imkanlar sunmaktadır. Ancak, […]