Hassas tıp ve veri analitikleri

Hassas tıp ve veri analitikleri

Hassas tıp (precision medicine), bazen “bireysel olarak hastalara en uygun, sonuç odaklı tedaviyi belirlemek için genotipik ve -omik biyolojik belirteçlerin uygulanması” olarak tanımlanır. Hassas tıp uygulamaları tıbbi kararlar, bakım yolları ve hizmetlerinin en işe yarar sonuçları elde etmek için her hasta için ayrı ayrı uyarlandığı özelleştirilmiş bir tıbbi bakım yaklaşımıyla sonuçlanır.

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık 100.000 Genom Projesi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System, NHS), tanı ve tedavide genomik tıp alanındaki ilerlemelerden yararlanmak için, 2012 yılının sonlarına doğru 100.000 Genom Projesi başlatılmıştır. 2017 yılında tamamlanması planlanan bu proje sayesinde Birleşik Krallığın genomik tıp uygulama ve araştırma alanında dünya liderliğine yükselmesi hedeflenmektedir. 

Hassas tıp (precision medicine) ve veri bilimi (data science)

Hassas tıp (precision medicine) ve veri bilimi (data science)

Yaklaşık bir yıl kadar önce ABD Başkanı Barack Obama, kişiselleştirilmiş tıbbi bakım paradigmasının yaygın şekilde uygulanması amacıyla Hassas Tıp Girişimini (Precision Medicine Initiative) ilan etti (ayrıntılı bilgi için tıklayınız, konuya ilişkin kısa infografiğe erişmek için tıklayınız). Hassas tıp uygulamalarının pek çok başarılı örneği bulunmaktadır. Çarpıcı örneklerden bir tanesi eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın kanser hastalığının, Pembrolizumab […]

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2016–2020 Mali Yılı Stratejik Planı

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2016–2020 Mali Yılı Stratejik Planı

Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health, NIH), ABD’de Department of Health and Human Services’e bağlı bir birimdir. Bünyesinde 27 enstitü ve merkez bulunan kurum, temel, klinik ve dönüşümsel tıp araştırmalarını destekleyen birincil federal birim olarak sağlığın geliştirilmesinden sorumlu ulusal tıbbi araştırma dairesi olarak görev yapmaktadır. 

Sağlıkta paradigma değişimi: İyilik halini değerlendirmek

Sağlıkta paradigma değişimi: İyilik halini değerlendirmek

Küresel teknoloji devrimi, sağlık sistemlerini ve hizmetlerini kökten dönüştürüyor. Sağlık alanında bilgi teknolojisi uygulamaları sadece sağlık bilgi sistemlerinin kurulumu ve kullanımından ibaret değildir.  En genel çerçevede sağlıkta bilişim uygulamaları birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli üç alanda incelenebilir.

ABD’de yeni bir kişiselleştirilmiş tıp girişimi

ABD’de yeni bir kişiselleştirilmiş tıp girişimi

ABD’de 215 milyon ABD doları mali kaynakla, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına yönelik yeni bir girişim başlatıldığı bildirildi. ABD Başkanı Obama tarafından, kanser ve diyabet gibi hastalıkların kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla tedavisine yönelik bu girişim hakkında 20 Ocak 2015 tarihli ulusa sesleniş (State of the Union ) konuşmasında açıklama yapıldı.

Geleceğin tıbbını şekillendiren teknolojik eğilimler

Geleceğin tıbbını şekillendiren teknolojik eğilimler

Günümüzde küresel teknoloji devrimi tıp ve sağlık alanında devasa bir dönüşümü tetiklemektedir. Tıbbi gelecek bilimci Dr. Bertalan Meskó,  The Guide to the Future of Medicine: Technology and the Human Touch  adlı kitabında geleceğin tıp ve sağlık alanını şekillendireceğine inandığı eğilimleri tanımlamıştır. Meskó’nun öngörüleri günümüzde devam eden kavramlar ve yakın gelecekte etkisi ortaya çıkacak olanlar olmak üzere kabaca […]

İbn-i Sina ve kişiselleştirilmiş tıp

Avicenna’s Medicine — A New translation of the 11th-Century Canon with Practical Applications for Integrative Health Care adlı kitap Temmuz 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Kitabın yazarları Mones Abu-Asab (PhD, National Institutes of Health’de kıdemli bilim adamı), Hakima Amri (Doç.Dr. Biyokimya , Hücresel ve Moleküler Biyoloji Bölümü),

Artık genomik tıp zamanı

Açıklanamayan beyin ödemi olan bir genç hastanede komada yatmaktadır. Kesin tanı konamadığından yeni bir deneysel test olan beyin omurilik sıvısında DNA parçaları aranır. Bunlardan bir kısmı hastalığa yol açan patojenlere ait olabilir. Test sonucu, ölümcül bir patojen olan Leptospira bulunur ve hasta Penisilin ile tedavi edilir.