Sağlık bilişiminde 2015 yılı yönelimleri

Sağlık bilişiminde 2015 yılı yönelimleri

HIMSS tarafından yayımlanan 6 Anticipated Health IT Trends in 2015’de, bu yıl sağlık bilişiminde muhtemel altı yönelimin ön plana çıkacağı öngörülmektedir. Bunlar sosyal medya aracılığıyla hastaların kendilerine benzer diğer hastalarla işbirliği yapması, yazılımsal uygulamalarla veri serbestleştirme (data liberation), sınırdan bağımsız tıbbi bakım (care without boundaries) kavramı, kişiye özel sağlık analitikleri, teknoloji sayesinde hastaların tıbbi bakım süreçlerine dahil […]

Multipl skleroz için e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları

Multipl skleroz için e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları

Multipl skleroz (MS), görsel, duyusal ve motor işlevleri bozan, yorgunluk, koordinasyon, mizaç ve bellek problemlerine yol açan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Genç erişkinlerde en sık kalıcı özür nedenidir ve otoimmün iltihabi bir sorunla başladığı kabul edilmektedir. Dünyada 2.5 milyon civarında MS hastası bulunmaktadır. 

Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlıkta büyük verinin kullanımı

Sağlık bilgi sistemlerine dayalı sağlıkta dönüşüm programları, sağlık bakım hizmetlerinde üretilen verilerin çeşitli bilgi sistem ortamlarında depolanması ve raporlanmasını mümkün kılmıştır. Elektronik sağlık kayıt sistemleri, biriktirilen hasta verilerinin miktarında belirgin artışa yol açmıştır. Buna laboratuvar ve tıbbi görüntüleme verilerini de ilave edebiliriz.