Sağlık bilişiminde 2015 yılı yönelimleri

Sağlık bilişiminde 2015 yılı yönelimleri

HIMSS tarafından yayımlanan 6 Anticipated Health IT Trends in 2015’de, bu yıl sağlık bilişiminde muhtemel altı yönelimin ön plana çıkacağı öngörülmektedir. Bunlar sosyal medya aracılığıyla hastaların kendilerine benzer diğer hastalarla işbirliği yapması, yazılımsal uygulamalarla veri serbestleştirme (data liberation), sınırdan bağımsız tıbbi bakım (care without boundaries) kavramı, kişiye özel sağlık analitikleri, teknoloji sayesinde hastaların tıbbi bakım süreçlerine dahil […]

Hastaların kullanımına yönelik tanı ürünleri

Hastaların kullanımına yönelik tanı ürünleri

Gündelik uygulamada, hastaların klinik yakınmalarını değerlendirerek muhtemel tanılar ve bunlara ilişkin öneriler sunan çeşitli ürünler bulunmaktadır. Arka planı veriye dayalı mantıksal karar ağacı şeklinde tasarlanan bu uygulamalar, doğru kullanıldıklarında tüketicilerin bilinçlendirilmesini ve güçlendirilmesini sağlayabilirken, hatalı kullanıldıklarında yanlış anlamalara ve gereksiz kaygılara neden olabilirler. 

Multipl skleroz için e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları

Multipl skleroz için e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları

Multipl skleroz (MS), görsel, duyusal ve motor işlevleri bozan, yorgunluk, koordinasyon, mizaç ve bellek problemlerine yol açan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Genç erişkinlerde en sık kalıcı özür nedenidir ve otoimmün iltihabi bir sorunla başladığı kabul edilmektedir. Dünyada 2.5 milyon civarında MS hastası bulunmaktadır. 

Hasta portalleri ve iletişimdeki rolü

Hasta portalleri ve iletişimdeki rolü

ABD sağlık bakım sisteminde hasta portalleri hızla belirginleşen teknolojilerden birisidir. Portaller doktorların hastaları ile yüz yüze ziyaretler dışında da etkileşim kurmalarını , test sonuçlarını kolayca paylaşmalarını, randevu planlaması yapabilmelerini sağlar. Bazı elektronik hasta kaydı sistemleri hasta portalleri ile entegre olarak geliştirilmektedir.